BDO får ny chef för Risk Advisory

Martin Tidesten blir chef för rådgivning- och revisionsbyrån BDO:s Risk Advisory-avdelning.

 Jag är stolt och tacksam för att ha fått förtroendet – det ska bli mycket intressant och jag är förväntansfull inför framtiden. Eftersom vi är en fullservicebyrå har vi oerhört mycket kompetens inom BDO, och marknaden för rådgivning inom risk och reglering växer, så jag ser en enorm potential för tjänsteområdet att växa och utvecklas, säger Martin.

BDO:s Regionchef Öst Barbro Karlsson är mycket nöjd över rekryteringen av det viktiga uppdraget.

– Martin har den kompetens, bakgrund och förståelse för marknadens behov och drivkrafter, som krävs för att vi ska kunna flytta fram vår position på marknaden. Han är dessutom en mycket respekterad och uppskattad rådgivare som alltid sätter kundens behov i centrum, säger hon.

Martin Tidesten kommer närmast från Grant Thornton där han har varit med och byggt upp och utvecklat rådgivningstjänsterna risk och reglering inom den finansiella sektorn. Martin har arbetat nära flera av de marknadsledande bankerna och försäkringsbolagen. Han har också arbetat nära framgångsrika noterade bolag och bolag under kraftig tillväxt vilket ger honom en bred profil.

Lyhördhet och hög kvalitet i leverans som framgångsfaktorer

– Vi är rådgivare på en dynamisk marknad som är under ständig förändring där kravställningar och förväntningar på bolagens arbete med styrning och intern kontroll för att förebygga risker och säkerställa god beredskap ständigt ökar. Lyhördhet mot den enskilda kunden och god förståelse för affärsmodell, intressenter, regulatoriska kontext och de risker bolaget exponeras mot är en grundläggande förutsättning för att generera ett högt kundvärde, säger Martin.

Tjänsteutveckling är ett annat viktigt fokusområde för Martin och han trycker på vikten av att utveckla tjänsterna utifrån marknadens behov och utveckling.

– Behovet av högkvalitativ rådgivning inom risk och reglering ökar i takt med att intressenternas förväntningar höjs, lagstiftarens kravställningar stärks och externa hot mot marknaden och specifika branscher ökar. Vi ser en tydlig trend i att fler och fler bolag blir mer proaktiva i sitt riskförebyggande arbete inom områden så som Cyber Security och Anti-Financial Crime.

Martin ser stor potential i att BDO är en snabbfotad organisation med närhet till kunden i fokus.

– I och med att vår omvärld och därmed även marknaden förändras snabbt ställer detta krav på vår förmåga till förändring. BDO har en stor fördel i att man är lyhörd, aktiv och agil för att kunna möta de behov som växer fram från marknaden. Vi ska snabbt kunna anpassa erbjudandet och affären för att säkerställa att marknadens behov alltid tillgodoses.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.