BDO får återigen toppbetyg: Branschens nöjdaste kunder 12 år i rad!

I över ett decennium har BDO banat väg med branschledande kundnöjdhet, och vi fortsätter att ligga i topp. Återigen intar vi förstaplatsen enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) - och detta är inte bara ett rekord, det är tolfte gången i rad vi får denna utmärkelse. Vårt engagemang och dedikation till våra kunder fortsätter att bära frukt.

BDO - SKI 2024

BDO får återigen toppbetyg av sina kunder.

Men det slutar inte där. SKI:s sammanställning över alla branscher för hela 2023 placerar också BDO överst på listan. Trots de utmaningar som det turbulenta året 2022 innebar och den fortsatt ekonomiska osäkerheten 2023 har medfört, har BDO stått stadigt och fortsatt att överträffa kundernas förväntningar.

Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex, understryker vikten av det interna arbetet för att upprätthålla en hög kundnöjdhet. "Hög kundnöjdhet är inte en slump utan ett resultat av att man som leverantör lever upp till kundernas höga krav och förväntningar," säger Johan Parmler. "BDO:s fortsatta framgångar visar att de inte bara lyckas externt, utan också internt genom att attrahera och utveckla medarbetare."

Malin Nilsson, vd på BDO, är både glad och stolt över att återigen få bekräftat att BDO är branschens bästa när det kommer till kundnöjdhet. "Denna bedrift är ingenting vi kan ta för givet," säger Malin Nilsson. "Det är ett resultat av våra medarbetares engagemang och vår förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov och mål."

För BDO handlar det inte bara om att vinna nya kunders förtroende, utan också om att behålla dem över tid. Genom att investera i sina medarbetare, digitalisering och kulturell utveckling, visar BDO att deras strategi är långsiktig och hållbar. "Kvalitet, service, engagemang och långsiktig strategi är hörnstenarna i vår framgång," säger Malin Nilsson.

Sammanfattningsvis är det en kombination av kvalitet, service, engagemang och långsiktig strategi som gjort att vi kunnat vinna utmärkelsen, nöjda kunder år efter år.
SKI 2024

Svenskt Kvalitetsindex undersökning

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är av svenska revisionsbyråer. Indexet bygger på intervjuer med kunder. Högsta möjliga värde i indexet är 100, det lägsta är 0. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. SKI har gjort mätningen varje år sedan 2007. De fem områden som styr kundnöjdhet är image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.
Så här går mätningen till

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.