Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Regeringen har under mars 2024 lagt fram en proposition i vilken det föreslås att kravet på att bevara räkenskapsmaterial i ursprungligt skick under viss tid ska tas bort.

Tidsmässiga och ekonomiska besparingar för företag

Lagförslaget innebär en modernisering av bokföringslagen och medför tidsmässiga och ekonomiska besparingar för många företag.

Teknikutvecklingen har naturligt lett till att företag alltmer digitaliserar sin bokföring. Många företag tar emot räkenskapsmaterial i pappersform, såsom exempelvis leverantörsfakturor och kvitton, eller själv upprättar räkenskapsmaterial i pappersform och därefter digitaliserar pappersmaterialet.

Så moderniseras lagen

Idag säger bokföringslagen att även om informationen överförts till digital form ska det ursprungliga räkenskapsmaterialet i pappersform bevaras till det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det nya förslaget innebär att företag som tar emot räkenskapsmaterial i pappersform nu inte längre ska behöva bevara det materialet i den form det ursprungligen togs emot.

Det kommer dock att krävas att överföringen till digital form med hänsyn till tekniska metoder, organisatoriska åtgärder och andra omständigheter inte medför någon risk för att räkenskapsinformation förändras eller försvinner.

När reglerna träder i kraft

De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 juli 2024. Denna modernisering av bokföringslagen banar väg för en mer effektiv och ekonomiskt fördelaktig arkivering av räkenskapsmaterial.
Jerndal tipsar – Avsnitt 11

En följetong med viktiga tips för entreprenörer och företagsledare

Kontakta våra redovisningsexperter för vägledning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.