Att tänka på inför årsskiftet

Att tänka på inför årsskiftet

I samband med årsskiftet rekommenderar vi att du som driver eller äger fåmansaktiebolag planerar för att optimera din skattesituation. Har du tagit ut tillräckligt hög lön ur bolaget för att kunna maximera utdelning till en lägre beskattning? Att se över ägarstrukturen är också en god idé att göra i samband med detta.
 

Stäm av löneuttag

Beräkningen av hur stor utdelning du kan lyfta från bolaget till 20 procents skatt baseras delvis på den lön du tagit ut. För att kunna nyttja det lågbeskattade utrymmet behöver du inför bokslutet se över huruvida du har lyft ut rätt lön. Det kan alltså vara aktuellt att ta en extra löneutbetalning innan årsskiftet för att kunna använda det lönebaserade utrymmet och därmed tillgodoräkna dig ett högre lagbeskattat utrymme Det är även rekommenderat att överstiga lönekravet med viss marginal i det fall någon löneuppgift har blivit fel i bokföringen.

För att nå upp till lönekravet behöver en lön lyftas motsvarande det lägsta av 713 280 kr eller 445 800 kr + 5 procent av totala kontanta bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag. Lönekravet avser kontanta bruttolöner utbetalda under 2023 och kravet måste vara uppfyllt för att kunna tillgodoräkna det lönebaserade utrymmet vid beräkningen av ett gränsbelopp i din K-10-blankett.

Lönekravet behöver bara uppfyllas av en person i en närståendekrets, men det räcker inte med att de närstående sammanlagt har en lön motsvarande lönekravet.

Förmåner som påverkar löneuttaget

Endast kontant lön får användas för att möta lönekravet. Om du eller anställda har exempelvis en bilförmån får detta således inte räknas med. Ersättningar som täcks av statliga bidrag för lönekostnader får inte heller räknas med. En skattepliktig förmån kan istället undvikas genom nettolöneavdrag där personen betalar för förmånen med beskattade pengar. Du eller den anställde får på så sätt en högre bruttolön istället för en förmån. Den ytterligare bruttolönen får räknas med vid beaktande av lönekravet och kan således vara ett alternativ till bilförmån.

Kapitalandelskrav

Lönebaserat utrymme får bara beräknas av delägare som äger en andel som motsvarar minst 4 procent av kapitalet i företaget. Närståendes innehav får inte räknas med. Kravet ska vara uppfyllt vid beskattningsårets ingång, det vill säga 1 januari 2023 vid beräkning av gränsbelopp för beskattningsåret 2023.

Ta en extra utdelning?

Om du inte använder löneunderlag vid beräkning av gränsbelopp, har en lön som understiger brytpunkten för statlig skatt och har utdelningsbara medel i ditt bolag kan det vara intressant att göra en extra utdelning. Om denna utdelning överstiger ditt gränsbelopp kommer den att beskattas i inkomstslaget tjänst. Om din inkomst av tjänst (medräknat den extra utdelningen) understiger brytpunkten för statlig skatt kommer extrautdelningen beskattas med ca 32 procent. Det utgår inte några sociala avgifter på utdelningen, men utdelningen ger inte heller rätt till några socialförsäkringsförmåner (exempelvis sjukpenning). Tänk på att en utdelning måste beslutas av en ordinarie eller extra årsstämma.

Vill du veta mer eller behöver du hjälp med skattefrågor relaterade till ditt företag? Då är du mycket välkommen att kontakta oss på BDO.
 


Avsnitt 8 – Jerndal tipsar

Jerndal är aldrig sen att tipsa. Njut och luta dig tillbaka och lyssna noga till de här tipsen som är riktigt bra att känna till för dig som äger aktier i fåmansbolag.