Att tänka på i bokslutstider

Företag står inför det årliga bokslutsarbetet i en osäker makroekonomisk miljö. I den här publikationen ger vi en översikt över de centrala områdena som företag bör ha i åtanke vid årets bokslut.

Du får bland annat ta del av:
  • Redovisningsnyheter i regelverk och standarder
  • ESEF (European Single Electronic Format)
  • Fokusområden publicerade av nämnden för svensk redovisningstillsyn
  • Redovisning av elstöd
  • Framåtblick - vad påverar redovisningen framåt
Vill du ha vägledning i frågor som rör området? Tveka inte att kontakta våra redovisningsspecialister för rådgivning.