Att tänka på i bokslutstider 2022

Året 2022 har präglats av flera externa faktorer som med stor sannolikhet, direkt eller indirekt, har påverkat det enskilda företaget.

I samband med upprättandet av bokslutet 2022 finns det därför en del bedömningar som särskilt behöver göras och upplysas om, bland annat avseende de direkta och indirekta effekterna av Rysslands invasion av Ukraina, ett högt inflationstryck i kombination med en energikris samt stigande räntor och pandemins fortsatta eventuella effekter.

Vi på BDO hjälper till att reda ut hur detta påverkar bokslutet och årsredovisningen, och redogör i denna publikation också för de nyheter och fokusområden som kan vara av särskilt intresse.

Bokslutsåret 2022 och kommande år är annars relativt lugnt vad gäller nya eller ändrade redovisningsregler och rekommendationer. Mycket fokus läggs just nu på den icke-finansiella rapporteringen, hållbarhetsrapporteringen, där vi ser en rad nya direktiv från EU i kombination med att såväl IFRS Foundation som EFRAG arbetar fram nya standarder för hållbarhetsrapportering, vilka kommer att få effekt på många svenska företag framöver. Vi kommer i det här formatet inte att beröra nyheter inom hållbarhetsområdet men hänvisar er gärna till mer information inom detta område.

Ta del av hela publikationen här