Ägarförändringar i fåmansföretag

Står du inför ett ägarskifte i ditt fåmansföretag eller överväger du att omstrukturera din verksamhet?  

Ett ägarskifte innebär ofta en komplex process som innefattar inte bara ekonomiska och juridiska frågeställningar utan också personliga ställningstaganden där känslor och personliga synpunkter behöver beaktas. Oavsett om du är del av ett familjeföretag eller driver företag tillsammans med andra entreprenörer är det många fördelar med att inleda diskussioner om hur företaget ska drivas vidare i god tid. Att ha en tydlig handlingsplan ger struktur och överblick åt processen.  

Kanske hittar du de nya ägarna inom företaget? Har du medarbetare som delar din vision och värdegrund finns det goda förutsättningar för ett ägarskifte inom företaget. Eller behöver du kanske leta externt efter någon särskild typ av köpare som passar ditt bolag?   

Oavsett skäl till ägarförändringen är det viktigt att förberedelser sker i tid. Bolaget kan behöva värderas och bolagsstrukturen kan behöva förändras för att möjliggöra finansieringslösningar av olika slag. Ett bra aktieägaravtal för det framtida samarbetet och god familjerättslig planering där man kan gardera sig för t.ex. skilsmässa och dödsfall är också viktigt.  

Var inställd på att ägarskiftet kan komma att ta tid och energi. Satsa på noggranna förberedelser i ett tidigt skede och ha en väl definierad målbild och förväntan av vad du vill uppnå med ägarskiftet. Väl planerade och genomförda ägarskiften underlättar för samtliga parter och innebär även en trygghet för de anställda.  

Anmäl dig gärna till vår skattedag den 9 december då vi under passet ”Beskattning av fåmansföretag” berättar mer om saker du behöver tänka på i samband med olika typer av ägarförändringar.  

BDO kan hjälpa dig med ett helhetsperspektiv, där vi tar hänsyn till personliga och relationsmässiga aspekter såväl som ekonomiska, skattemässiga och juridiska överväganden. 

Vi kan finnas till hands genom hela processen och påvisa risker och fördelar med de olika alternativen. För att skapa trygghet kan vi finnas med som en neutral part i kommunikationen mellan alla inblandade. Vi identifierar även skatterisker inför och vid en transaktion och ger råd om hur dessa bör hanteras samt säkerställer att våra kunder får en skatteeffektiv struktur på plats. 

Vi guidar familjen till ett skifte som upplevs rättvist. Ibland finns det inte förutsättningar för någon i familjen att driva det vidare och som strategisk affärspartner kan vi bidra till ett organisatoriskt och ekonomiskt upplägg för ett konstruktivt ägande. 

Vi kan även hitta en extern köpare. Inledningsvis handlar det om att presentera en så rättvisande men attraktiv bild av företaget som möjligt. Vi har ett stort kontaktnät och hjälper dig med en framgångsrik försäljning som passar ditt mål med affären.