10 tips inför årsskiftet för dig som företagare

Det är snart årsskifte och för aktiva delägare i fåmansföretag finns det en hel del att tänka på. Som delägare kan du ta ut lågbeskattad utdelning från företaget enligt de så kallade 3:12-reglerna. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt behöver man därför ta ställning till om man ska ta ut överskottet som lön eller utdelning och hur mycket som ska sparas i bolaget.

Hur du som företagare ska tänka kring det och mycket mer går vi in på här där vi samlat våra bästa tips inför årsskiftet.

 

1. Starta nytt bolag före årsskiftet

Om du planerar att starta ett nytt bolag och vill använda förenklingsregeln för beräkning av gränsbelopp kan det vara smart att starta bolaget och börja bedriva verksamhet före årsskiftet. Du får då rätt att beräkna gränsbeloppen från och med den 1 januari.

2. Omstrukturering av ägandestruktur

Planerar du att äga ditt verksamhetsbolag genom ett holdingbolag kan det vara bra att börja planera inför omstruktureringen. Använder du löneunderlag för att beräkna gränsbeloppet finns det ett så kallat transferfönster, mellan den 2 januari och fram till den första löneutbetalningen i januari, som kan vara en bra tidpunkt för att genomföra omstruktureringen och maximera gränsbeloppet. Det nya holdingbolaget bör då bildas före årsskiftet.

3. Omprövning bakåt i tiden – sista chansen för inkomståret 2016

Har du rätt till ett avdrag eller liknande under ett tidigare beskattningsår kan det vara aktuellt att skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket före årsskiftet. En begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. Har du till exempel sålt en bostad under 2016 och vill ompröva och få tillbaka vinstskatten behöver du göra det före årsskiftet.

4. Hur mycket lön ska jag ta ut 2022?

Nu är det hög tid att se över löneuttaget för året för att inte gå miste om det lönebaserade utrymmet. Den lön du tar ut i år påverkar beräkningen av gränsbeloppet för nästa års löneunderlag. Det är även rekommenderat att överstiga lönekravet med viss marginal ifall att någon löneuppgift blivit fel i bokföringen. Lönekravet kan också uppfyllas av någon närstående till ägaren, men det räcker inte med att de närstående sammanlagt har en lön motsvarande lönekravet.

För 2022 uppgår lönekravet till 426 000 kr (6 inkomstbasbelopp) med tillägg för 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dess dotterbolag eller 681 600 kr (9,6 inkomstbasbelopp).

Vid beräkningen av lönekravet ska man inte minska den totala lönesumman med eventuella statliga bidrag som företaget fått.

Det är den som äger aktier i fåmansföretaget vid kalenderårets ingång som har möjlighet att beräkna gränsbelopp. Gränsbeloppet redovisas på blankett K10 i samband med att ägaren lämnar sin privata inkomstdeklaration.

5. Förmåner som påverkar löneuttaget

Endast kontant lön får användas för att möta lönekravet. Om du exempelvis har en bilförmån får den inte lov att räknas med. En skattepliktig förmån undviker ni istället genom nettolöneavdrag där den anställde betalar för förmånen med beskattade pengar. Den anställde får på så sätt en högre bruttolön istället för en förmån. Den ytterligare bruttolönen får räknas med vid beaktande av lönekravet och kan således vara ett alternativ till bilförmån.

6. Pension och socialförsäkringsförmåner

Du kan i regel sätta av 35 procent av lönen i pension. Det kan vara intressant att se över löneuttaget och undersöka möjligheterna att betala in mer premier före årsskiftet.

Följande två beloppsgränser är bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag om man vill maximera sina socialförsäkringsförmåner:

  • 483 000 kr ger rätt till maximal sjukpenning och föräldrapenning
  • 572 600 kr (före avdrag för pensionsavgiften) ger rätt till maximal allmän pensionsavsättning

Det går även att kompensera för tidigare år om företaget inte betalt in för pensionssparande tidigare.

7. När ska jag göra en utdelning?

Eftersom utdelning kan ses som förhållandevis låg beskattning i jämförelse med löneuttag kan det finnas skäl att maximera utdelningen upp till gränsbeloppet. De fall där det kan vara klokt att göra en extra utdelning är:

  • Om du inte använder löneunderlag vid beräkning av gränsbelopp
  • Har en lön som understiger brytpunkten för statlig skatt
  • Har ett överskott i ditt bolag

Om utdelningen överstiger ditt gränsbelopp kommer den att beskattas i inkomstslaget tjänst. Om din inkomst av tjänst (medräknat den extra utdelningen) understiger brytpunkten för statlig skatt kommer extrautdelningen beskattas med ca 32 procent. Det utgår inte några sociala avgifter på utdelningen, men utdelningen ger inte heller rätt till några socialförsäkringsförmåner som exempelvis sjukpenning. Möjligheten till att använda årets utrymme av tjänsteinkomst som understiger brytpunkten försvinner vid årsskiftet. Tänk på att en utdelning måste beslutas av en ordinarie eller extra årsstämma.

8. Periodiseringsfonder

Om du vill skjuta upp bolagsskatten går det under vissa förutsättningar att göra avsättningar till periodiseringsfond. Beskattningen på 25 procent av vinsten kan skjutas upp i sex år, vilket är särskilt förmånligt för företag som inte tidigare utnyttjat möjligheter och slipper återföra tidigare fonder till beskattning. Nackdelen är att en årlig skatt tas ut på beloppet, senast med 0,5 procent. Om du istället redan har periodiseringsfonder och vill öka det fria egna kapitalet på årets balansräkning inför en utdelning nästkommande år kan du lösa upp befintliga periodiseringsfonder, vilket också kommer medföra att bolagsskatten aktualiseras.

9. Julgåva men ingen coronagåva

Om du får en gåva från din arbetsgivare är det oftast en skattepliktig förmån. Men det finns några undantag. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp.

Följande gäller för att gåvorna ska vara skattefria.

  • En julgåva kan vara skattefri om värdet inte överstiger 500 kr inkl moms.
  • En jubileumsgåva kan vara skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kr inkl moms.
  • En minnesgåva kan vara skattefri om värdet inte överstiger 15 000 kr inkl moms.
  • Tillfällig skattefrihet för den så kallade coronagåvan finns inte längre kvar.

10. Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kronor per år är en skattefri personalvårdsförmån som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner. Friskvårdsbidraget kan erbjudas till ägaren och styrelsemedlemmar, men ett krav är att alla i personalen ska erbjudas friskvårdsbidrag på samma villkor. Arbetsgivaren betalar ut friskvårdsbidraget till anställda i efterhand mot ett kvitto, och den anställde ska ha betalat för aktiviteten under inkomståret. På grund av lönerutiner finns det dock undantag kring årsskiftet.

Vill du se över hur skattereglerna påverkar dig som ägare och säkerställa att du tagit ut tillräckligt med lön? Varmt välkommen att kontakta oss på BDO!