”Tekniken är ett sätt att stärka våra rådgivare.”

Hur Artificiell Intelligens kommer att påverka revisions- och rådgivningsbranschen vet ingen. Men att det kommer att förändra vardagen är de flesta överens om. 

– Vår starka kultur av samarbete ger oss goda förutsättningar att använda AI där den gör mest nytta för kunden, säger Christian Björnegren, Chief Technology Officer på BDO.
Trots att AI som begrepp funnits sedan 50-talet är det först under det senaste året som det slagit igenom i det allmänna medvetandet. Men nu talar allt för att det kommer att gå väldigt fort.

– ChatGPT har satt strålkastarna på generativ AI, en teknikrevolution som saknar motstycke i historien. Än är utvecklingen bara i sin linda och vi vet ju inte hur vår verksamhet kommer att påverkas. Men det är väldigt spännande, säger Christian.

Christian Björnegren, Chief Technology Officer på BDO, ger sin syn på en framtid med AI.


BDO i Sverige följer utvecklingen noggrant tillsammans med det internationella BDO-nätverket. Man har ett tätt samarbete med främst Skandinavien men även med USA och andra europeiska länder. Ambitionen är att kunna hitta gemensamma sätt att tillämpa AI så att det stärker den interna effektiviteten.

En förbättrad kundupplevelse

– För oss är kundnyttan alltid i fokus. Målet är att AI ska hjälpa oss att erbjuda snabbare leverans och högre kvalitet. Vi ser att många av våra kunder ligger i framkant och förväntar sig att vi ska använda modena tekniktjänster, fortsätter Christian.

Christian menar att AI är perfekt för att att identifiera avvikelser och anomalier, speciellt i stora volymer av data. Ett tänkbart användningsområde kan vara att köra information mot olika EU-regelverk. Eftersom dessa ständigt uppdateras är det en stor fördel att löpande kunna göra snabba avstämningar.

– Men det är viktigt att understryka att bedömningarna och besluten om var man ska dyka ner och granska ska göras av människor. Tekniken är mer ett sätt att stärka våra rådgivare så att de blir ännu vassare, säger Christian.

Nöjdast kunder ännu nöjdare

I elva år i rad har BDO haft branschens nöjdaste kunder. Christian menar att AI kan hjälpa till att öka avståndet till tvåan ytterligare.

– Vi har en stark kultur av att samarbeta i tvärfunktionella team. Detta ger oss ett försprång när det gäller att använda AI på ett smart sätt. Förmågan att samla förmågor och kompetenser ger oss goda förutsättningar att sätta in AI där det ger mest nytta för kunden.

Risker i varje steg

Men med AI följer också risker som det gäller att ha stenkoll på. Därför är det viktigt att jobba med riskanalys och riskidentifiering i varje utvecklingssteg.

– För oss är kvalitet grundläggande, det får helt enkelt inte bli fel! Man måste också förstå att olika typer av AI-teknik medför olika typer av risker. GDPR kan vara en aspekt, medan det för en ny generativ rådgivningstjänst kan handla om en helt annan risk, fortsätter Christian.

I detta nu håller byrån på att stärka upp sin kompetens inom IT-ytterligare – för att förbereda sig på att integrera AI i befintliga digitala miljöer. I framtiden kan det eventuellt bli aktuellt att rekrytera nya kompetenser som exempelvis AI-ingenjörer. Men viktigast är att BDO tar ett ordentligt tag för att utbilda sina befintliga medarbetare i den nya tekniken.

– Ett nyfiket och öppet sinne är det våra medarbetare behöver, avslutar Christian.