• Skattedagen 2022

    Vår samlade skatteexpertis – digitalt när det passar dig

En heldag med vår samlade skatteexpertis

I en studie från BDO säger företagarna att de önskar skattelättnander och förenklingar. Med den nya regeringen kan vi förvänta oss förändringar inom skatteområdet. Frågan är vad som kommer?

Det krävs både kunskap och erfarenhet för att veta vad som gäller för just ditt företag, just nu. Lyckligtvis har vi koll på allt du behöver och vad som gäller. Oavsett marknad, över hela världen. På Skattedagen i december 2022 diskuterade våra kvalificerade skatterådgivare vad som är på gång inom aktuella skatteområden – och uppdaterade kring nyheter, utredningar och trender. Här kan du ta del av alla avsnitten från Skattedagen i sin helhet – när det passar dig.
 


 

Trender i lagstiftning, förslag och internationella utblickar 

Med en ny regering på plats kan vi förvänta oss förändringar inom skatteområdet. Frågan är vad som kommer? Våra erfarna skatterådgivare diskuterar kring ämnet med utgångspunkt i de senaste borgerliga regeringarnas skattepolitiska ambitioner och den tidigare regeringens utredningar. 

Medverkande: Pether Römbo, Håkan Behmer och Miya Dyme

 

 

Förslaget om svensk exitskatt – Private Client Services 

I februari 2024 kommer ett nytt lagförslag om en svensk så kallad exitskatt, effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. Våra specialister diskuterar vad förslaget kan komma att innebära för den som bosätter sig utomlands och vilka svenska skatter som kan komma att utlösas och när. 

Medverkande: Alice Andersson och Hanna Andersson

 

 

Utomståenderegeln - Beskattning av fåmansföretag 

Utomståenderegeln styr skatten på utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag. Under sommaren har två bestridda förhandsbesked presenterats som kan försämra skattesituationen för många entreprenörer och investerare. Under passet lyfter våra experter utomståenderegelns komplexitet och utveckling i rättspraxis, som gjort bedömningen huruvida en delägarens andelar är kvalificerade eller inte, svårare.

Medverkande: Andreas Blomstrand och Annika Luik

 

 

Tjänsteresor efter pandemin - Global Employer Services 

Har du eller din personal börjat resa i tjänsten igen? Tjänsteresorna störtdök under pandemin och kommer kanske inte komma upp i samma nivåer som tidigare. Våra skattekonsulter reder ut vad som är viktigt att tänka på för resor i tjänsten och vad som har förändrats efter pandemin. 

Medverkande: Miya Dyme och Erik Hedlund

 

 

Stora värden på spel – Fastigheter: inkomstskatt, moms och taxering 

Skatterelaterade frågor kan slå hårt mot kapitalintensiva och investeringstyngda företag – stora värden står ofta på spel. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som gäller. Våra specialister guidar dig igenom det senaste inom moms, fastighetstaxering och inkomstskatt för fastighetsbranschen. 

Medverkande: Thony Hannell, Christian Merseburg och Per-Arvid Gustafsson

 

 

Aktuellt och framtidsspaning - Moms (VAT)  

Lagstiftningen kring moms är bitvis komplex och förändrade regler kan få stora konsekvenser för företagare. Med effektiv momshantering kan du spara både tid och onödiga kostnader. Våra specialister inom moms uppdaterar kring vad som förändrats det senaste året - bland annat ny rättspraxis som rör vouchers, bidragsfinansierad verksamhet, och avdrag för ingående moms för kontorsutrustning.   

Vi bjuder också på våra erfarenheter kring e-handelspaketet och drygt ett år med OSS (One Stop Shop), samt en framtidsspaning kring rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar (DAC 7).

Medverkande: Peter Jevinger och Linnéa Ekblad

 

 

Avdragsrätt för eget kapital - Företagsbeskattning

EU-kommissionen har lämnat ett nytt förslag om avdrag för eget kapital, OCED:s initiativ om en global minimiskatt är under införande och en ny lag om källskatt är på gång.

Våra specialister gör ett nedslag i pågående förändringar inom företagsbeskattningen och redogör för förslagen. Om förslagen antas kommer företag med stor sannolikhet få en betydligt större administrativ börda.

Missa inte avsnittet om företagsbeskattning om du vill veta mer om vad förslagen kommer innebära för ditt företag, vilka uppgifter du kommer att behöva lämna in till Skatteverket och hur vi på BDO kan hjälpa dig i tillämpningen av de nya reglerna.

Medverkande: Mehmet Demir och Maria Hyckenberg

 

 

 

Vi vill förvalta ditt förtroende


Personligt engagemang är lika viktigt för oss som kunskap och kvalitet. Våra medarbetares förmåga att realisera våra kunders drömmar genom att vara lika trygga rådgivare som sylvassa affärskonsulter, har gett oss branschens nöjdaste kunder. 10 år i rad.

KONTAKTA OSS

Skatteexpertis på BDO


Skatt är en central fråga som varierar beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att veta vad som gäller för just ditt företag, just nu. Lyckligtvis har vi koll på allt du behöver och vad som gäller. Oavsett marknad, över hela världen.

VÅRA TJÄNSTER