Website Terms and Conditions

Om BDO

Användarvillkor

‘www.BDO.se’ webbplatsen

Äganderättigheter


Följande användarvillkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av www.BDO.se webbplatsen.

Om BDO

BDO är ett internationellt nätverk av oberoende redovisnings-, skatte- och rådgivande bolag (“BDO-nätverket”) som utför professionella tjänster under namnet BDO (“BDO-nätverket”). BDO International Limited (“BDOI”) är ett brittiskt företag som är begränsat av garanti. BDOI är det styrande bolaget för BDO-nätverket.

Var och ett av BDOI och medlemsföretagen är separata juridisk bolag och ansvarar inte för något annat bolags handlingar eller utelämnanden. Inget i överenskommelserna eller reglerna för BDO-nätverket ska utgöra eller innebära ett byråförhållande eller ett partnerskap mellan BDOI och nätverkets bolag.

BDOI tillhandahåller inte några tjänster till kund. Tjänster tillhandahålls endast av BDO-nätverket i deras respektive geografiska område.

Användarvillkor

Bolaget inom BDO-nätverket som tillhandahåller den här webbplatsen hänvisas till i dessa användarvillkor som “vi”, “oss”, “vår” eller “BDO”. Fastän delar av dessa användarvillkor kan hänvisa till andra bolag inom BDO-nätverket är dessa användarvillkor bara mellan dig och oss och inte med någon av dessa andra bolag i BDO-nätverket.

Genom att använda denna webbplats godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda webbplatsen och bör omedelbart upphöra med all användning av denna webbplats.

Vi kan när som helst ändra användarvillkoren efter eget gottfinnande genom att lägga ut sådana ändrade användarvillkor på länken Användarvillkor (det vill säga den aktuella webbsidan du tittar på) eller någon annanstans på webbplatsen. Sådana ändringar ska vara effektiva för dig vid upplägget om annat inte uttryckligen anges av oss. Det är ditt ansvar att vara medveten om sådana ändrade användarvillkor genom att kontrollera denna webbsida. Din fortsatta användning av webbplatsen efter ändringar till dessa användarvillkor utgör ditt godkännande till de ändrade användarvillkoren.

‘www.BDO.se’ webbplatsen

www.BDO.se omdirigerar dig till olika separata webbplatser enligt platser där BDO finns tillgänglig. www.BDO.se omdirigerar dig även till olika sociala mediesidor och webbplatser.

Dessa användarvillkor gäller endast innehållet på www.BDO.se och inte för varje enskild webbplats som den omdirigerar till. BDO ansvarar inte för innehåll, noggrannhet eller säkerhet för webbplatser som är länkade (via hyperlänk eller på annat sätt) till denna webbplats.

Denna webbplats och allt material som ingår i den är endast avsedd att tillhandahålla allmän information och är inte avsedd att utgöra några specifika professionella råd eller tjänster. Det är inte en uttömmande behandling av ett visst ämne eller ämnen och det skapar inte ett affärs- eller professionellt tjänsteförhållande. Informationen häri är inte avsedd att utgöra redovisnings-, skatte-, investerings-, juridisk eller annan professionell rådgivning eller tjänster. Materialet som diskuteras är avsett att erbjuda allmän information och ska inte vara grund till åtgärder utan professionell rådgivning som är anpassad efter dina individuella behov. Du använder denna webbplats och informationen den innehåller på egen risk. Innan du fattar några beslut eller vidtar åtgärder som kan påverka dina privataffärer eller ekonomi bör du konsultera en kvalificerad yrkesrådgivare.

Äganderättigheter

Du kan länka till denna webbplats förutsatt att en sådan länk inte innebär obehörig användning av vår logotyp; eventuella falska påståenden (faktiska eller underförstådda) för godkännande av; eller annat förhållande till BDO; eller något annat intrång av våra varumärken, upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter.

Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensierats till oss. Detta material omfattar, men är inte begränsat till, design, layout, stil, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet som ingår i dessa Användarvillkor. Du får inte, förutom med vårt uttryckligt skriftliga tillstånd, distribuera eller kommersiellt utnyttja innehållet. Du får heller inte överföra eller lagra den på någon annan webbplats eller någon annan form av elektroniska hämtningssystem.

För ytterligare information eller frågor angående dessa användarvillkor kontaktar du oss via e-post på [email protected]