Seminarium på BDO

Moms i samfällighetsföreningar - vad gäller?

Seminarium
05 juni 202408:00-09:15

Sveavägen 53113 60, Sverige

Den 5 juni har vi nöjet att välkomna dig till ett frukostseminarium på temat moms. Vår erfarna och kunniga skatterådgivare inom fastighetsmoms, Christian Merseburg, ger en aktuell bild av vad som gäller och vad man behöver tänka på.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom klargjort att en delägare i en samfällighet inte ska betala moms på det bidrag som en samfällighetsförening debiterar för finansieringen av anläggningen. Detta innebär att Skatteverkets ställningstagande från februari 2022, där Skatteverket hävdade motsatsen, inte längre gäller.

Den 5 juni bjuder därför BDO in till ett frukostseminarium där vi redogör för bakgrunden till beslutet, vad som händer nu och vilka frågor som kvarstår.

Moms i samfällighetsföreningar har varit ett omtalat ämne och det kan vara svårt att veta hur man som förening och som medlem i en förening ska hantera momsen samt vad som då är viktigt att tänka på. Under seminariet får du råd om vad man bör beakta och dessutom får du chansen att ställa frågor kopplade till din verksamhet.

Eventet är kostnadsfritt och äger rum på BDO:s kontor på Sveavägen 53 i Stockholm.

Program

8:00-8:30  Frukost och mingel

8:30-9:00  Seminarium 

9:00-9:15  Frågestund 

Talare

Christian Merseburg, Tax Director, är skattejurist på BDO med fastighetsmoms som expertområde. Med sina fler än tjugo års erfarenhet är han en ofta anlitad lärare/föreläsare i kurser och seminarier rörande moms.