Få er rapportering att linjera mellan hållbarhetsramverken

Datum: 15 november 2022
Tid: 08:30 - 09:15

  

  • Webbinar

De klimatrelaterade kraven på företag fortsätter att öka. Ramverk som EU-taxonomin, TCFD och CSRD ställer krav på företags hållbarhetsrapportering där klimatpåverkan utgör en central del. I det här webbinaret tillsammans med vår partner Stratsys får du tips på hur du kan förenkla hållbarhetsrapporteringen med stöd i relevanta ramverk.