• Värdefull trygghet för både små och stora företag
Artiklar:

Värdefull trygghet för både små och stora företag

18 augusti 2016

Trots att revisionsplikten avskaffades för fem år sedan ökar efterfrågan på BDO:s revisionstjänster. Affärsområdeschef John Osser och Lena Normann från BDO i Haninge redogör för trenderna i branschen och lyfter fram fördelarna det innebär för mindre företag att fortsätta anlita en revisor, även om de inte längre måste.

Tillväxt trots avskaffad revisionsplikt

När revisionsplikten avskaffades 2011 fanns det en allmän farhåga bland landets revisionsbyråer att man skulle förlora en stor del av sin affär. För BDO har dock trenden varit den omvända. De senaste åren har affärsområdet vuxit och under 2015 hade man en tillväxt på 3 procent nationellt. John Osser, affärsområdeschef på BDO, ser flera anledningar till den positiva utvecklingen.

– Visst har vi sett en trend att mindre och framförallt nystartade bolag avstår från revision. Men samtidigt är det många av de bolag som inte har revisionsplikt som uppskattar den trygghet och kvalitetsstämpel vi kan bidra med och som har stannat kvar eller tillkommit som kunder. Sedan har vi också ökat vår marknadsandel på större företag vilket naturligtvis också bidrar till den ökade omsättningen.

Ökad specialisering i branschen

Om de mindre företagen har fått minskade krav på sig när det gäller revision så går trenden för de stora bolagen av allmänt intresse i motsatt riktning. Under 2016 väntas ett EU-gemensamt lagpaket som kraftigt skärper revisionskraven för större bolag, något som också ställer nya och högre krav på bolagens revisorer och ytterligare driver på utvecklingen mot specialisering i branschen.

– Regelverken har blivit så komplexa nu att en och samma revisor inte kan arbeta lika brett som tidigare. Inom BDO satsar vi därför mycket på utveckling och utbildning av våra medarbetare. Vi har olika revisionsgrupper som jobbar med specialisering och har också infört ett internt licensieringsförfarande som ska säkerställa att ansvarig revisor alltid är rätt för uppdraget, säger John.

Mer än bara granskning

Ett av de BDO-kontor som växte mest procentuellt under 2015 är kontoret i Haninge utanför Stockholm. Under året gick man ifrån sju medarbetare till sexton, varav ungefär hälften är revisorer eller revisorsassistenter. Lena Normann, auktoriserad revisor och kontorschef på BDO i Haninge, är mycket nöjd med tillväxten och ser positivt på framtiden även om de blivit färre nystartade bolag på kundlistan sedan revisionsplikten avskaffades.

– Det är jätteroligt att vi har kunnat växa så mycket och att de mindre företagen inte valt bort revision i den utsträckning många trodde, säger Lena.

Hon poängterar också vilket stort värde det kan vara, inte minst för ett nystartat bolag, att anlita en revisor i ett tidigt skede som bollplank.

– Jag brukar rekommendera alla nystartade bolag med ambitioner att ta in en revisor direkt från början, särskilt om bolaget har flera ägare eller externa finansiärer. Det är en trygghet för alla inblandade att en oberoende part granskar redovisningen. Dessutom är de här uppdragen oftast väldigt roliga och stimulerande att ta sig an för oss revisorer.

John Osser ser ytterligare anledningar till att även mindre företag har mycket att vinna på att anlita en engagerad och kompetent revisor.

– Revision handlar inte bara om att granska siffor. På BDO erbjuder vi ett mervärde genom att vi sätter oss in i våra kunders verksamheter och föreslår förbättringar. Vi identifierar även risker som kan bli kostsamma för företaget om man inte tar itu med dem. Det kan handla om allt ifrån att förbättra redovisningen, till att säkerställa att företaget följer de skatteregler som gäller för verksamheten. Dessutom kan vi komma med råd som bidrar till långsiktig utveckling, säger han.

Den personliga kontakten är viktig

Att jobba nära kunderna är något som kännetecknar hela BDO, men alldeles särskilt tydligt blir det på ett mindre kontor som det i Haninge. Lena Normann menar att den personliga kontakten är central för kundrelationen och att den enskilda revisorns egenskaper därför blir väldigt viktiga.

– Man säljer ett förtroende som revisor och därför väljer våra kunder ofta en specifik person de trivs tillsammans med och känner att de litar på. När jag anställer någon hit till kontoret tittar jag alltid först på personligheten, därefter säkerställer jag att kompetensen är rätt, säger hon.

Den bästa kundupplevelsen

Driven, positiv, lösningsorienterad och inte minst kundfokuserad. Så beskriver Lena och John den typiska revisorn på BDO. Till det skulle man kunna lägga ”lätt att få tag på”.

– Vi får ofta höra av våra kunder att de verkligen värdesätter att vi är snabba på att höra av oss. Det är kanske inte så att man kontaktar sin revisor varje dag, men när man väl gör det vill man ofta ha svar så snart som möjligt, säger Lena.

Tillgängligheten, berättar John, är en av flera delar i BDO:s målmedvetna arbete för att leverera den bästa kundupplevelsen.

– BDO ska erbjuda den bästa servicen i branschen och då är en sådan enkel sak som att alltid återkoppla så snart vi bara kan en viktig del. Personligt engagemang är en annan. Vi har haft nöjdast kunder tre år i rad nu och jag hoppas och tror att vi kommer att vara bäst i klassen även 2016, säger han.