Skattenyhet:

Valår – Då fördröjs budgetpropositionen

18 april 2017

Så här ser scenariot ut i stora drag: Det s.k. riksmötet öppnas den 25 september. Om nuvarande statsminister väljer att sitta kvar ska en statsministeromröstning hållas inom två veckor efter detta öppnande, senast den 9 oktober. Blir utfallet att nuvarande regering sitter kvar ska budgetpropositionen läggas fram senast den 9 oktober.

Blir fallet i stället så att en ny regering tillträder får denna en tidsfrist med att presentera en budgetproposition till tre veckor efter tillträdet, dock ska budgeten fram senast den 15 november.

Skulle ett tillträde av en ny regering dröja så att denna ännu ej tillträtt före den 15 november är det de nuvarande statsråden i form av en övergångsregering, i väntan på att den nya regeringen ska tillträda, som lägger fram budgeten, och då just den 15 november. Därefter röstar riksdagen i början av december om regeringens budget och det är det budgetförslag som får flest röster i kammaren som vinner.

Vi går en spännande höst till mötes.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.