Artiklar:

Vad tar vi med oss från COP27?

30 november 2022

I år är det 30 år sedan den första konventionen om klimatförändringar antogs i Rio. BDO:s experter kommenterar FN:s klimatmöte COP27 och hur resultaten kommer att påverka din verksamhet. 


Biologisk mångfald

World Economic Forum identifierar biologisk mångfald som en av de fem största affärsriskerna idag. BDO kan hjälpa dig att utforska hur din verksamhet påverkar biologisk mångfald - ge en inblick i aktuella initiativ och ramverk inklusive TNFD, och hur du mäter, minimerar, hanterar och rapporterar effekten av din verksamhet.

Henning Dräger förklarar hur vi tillsammans kan göra en positiv skillnad.

 

Så drivs den gröna omställningen

Gröna finanser, hållbara städer och resilient infrastruktur var på agendan på COP27. Företag behöver bli medvetna om sin klimatpåverkan och därför ställs obligatoriska regulatoriska krav på dem; EU:s taxonomi, ISSB-standarder, USA SEC-krav, CSRD med flera.

Viola Moeller berättar mer om företags rapporteringsskyldigheter och hur BDO kan hjälpa er att göra skillnad.

 

S i ESG

Alla företag påverkar barns liv direkt och indirekt. Vi behöver involvera unga människor i samtalen som påverkar deras välbefinnande och framtid. BDO kan föra in hållbarhet i din verksamhet genom tjänster inklusive due diligence, strategi, rapportering och revisioner.

Evelina Fredriksson berättar om hur vi tillsammans kan göra en positiv skillnad.