Artiklar:

Tips till företagare inför årsskiftet

12 november 2018

Maria Törngren, Auktoriserad Redovisningskonsult / Auktoriserad Lönekonsult |

Vi närmar oss slutet på 2018 i full fart. Här kommer några tips för dig som företagare att tänka på inför årsskiftet.

Löneuttag 2018
Förutom att tänka på rätt löneuttag gällande 3:12 regler så finns det flera beloppsgränser att tänka på. Gränsen för statlig inkomstskatt på 20 % går vid 468 700 kr och statlig inkomstskatt på 25 % går vid 676 700 kr. Har du fyllt 65 år vid inkomstårets ingång går gränsen vid 494 300 kr respektive 696 900 kr som motsvarande inkomstgränser för 20% respektive 25% i statlig skatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.

Följande tre beloppsgränser är även bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag:

  • 364 000 kr ger max sjukpenning
  • 455 000 kr ger max föräldrapenning
  • 504 375 ger max pensionsavsättning

Pension och lön
Regeln säger att du får dra av pensionspremier motsvarande 35 % av din lön. Se över ditt löneuttag och möjligheter till att betala in mer premier eller ta ut mer lön innan årsskiftet

Ränta
Har du som företagare lånat ut pengar till ditt företag? Här finns det möjlighet att betala ut en marknadsmässig ränta från företaget till dig. Tänk på att det ska finnas en revers som styrker lånet och att företaget ska lämna en kontrolluppgift till skatteverket som talar om utbetald ränta och skatteavdrag 30 %.

Inventarier
Har du som företagare kalenderår som räkenskapsår och en verksamhet som går med vinst? Då är det fördelaktigt att köpa inventarier eller maskiner innan årsskiftet. Inventarier och maskiner av mindre värde får skrivas av direkt. Med mindre värde menar vi ett halvt prisbasbelopp och därmed är gränsen 22 749 kr under 2018. Även med dyrare inventarier och maskiner är det fördelaktigt att investera innan årsskiftet då det ger möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om man bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet.

Julgåva
Du som är företagare har möjlighet att ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva med ett värde på max 450 kr inklusive moms. Se dock till att du inte går över beloppsgränsen 450 kr, då blir nämligen gåvan skattepliktig för mottagaren. Du måste även ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och julgåvan får inte vara kontanter.

Julbord
Julbord för dina anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Du som företagare får du göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år.

Enligt nya regler om representation, som gäller företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016, har avdraget för måltider slopats, däremot medges skäligt avdrag (högst 60 kronor per person, plus moms) för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde. För kringkostnader medges avdrag med högst 180 kronor per person plus moms, exempel på kringkostnader är hyra och utgifter för underhållning,
 Vid personalfester får avdrag även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och pensionerade medarbetare.

Är du ensamföretagare och anställd i ditt aktiebolag? Då gäller samma regler och du har möjlighet att ta med anhörig och pensionerade medarbetare på personalfester enligt ovanstående regler.

Nytt företag
Funderar du på att starta ett nytt företag? Se då till att starta företaget innan årsskiftet. Regeln säger att du som företagare ska äga aktierna vid årets ingång för att få räkna med årets gränsbelopp. Årets gränsbelopp beräknas antingen via förenklingsregeln som under 2019 ger 171 875 kr eller huvudregeln och här gäller lönekravet enligt 3:12 regler.

Minnesgåva
Har du fyllt jämt under 2018 eller har en lång och trogen tjänst. Här finns möjligheten med att ge dig själv en minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms. En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver anställningens upphörande.

Närmar sig bolaget gränsvärdena för revisionsplikt
Har företaget ingen revisor behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten gäller. Om mer än ett av villkoren nedan uppfylls under de två senaste räkenskapsåren är regeln att ditt företag behöver ha en revisor.

  • >3 anställda
  • 1,5 Mkr i balansomslutning
  • 3 Mkr i nettoomsättning