• Sök artiklar

Visar 10 - 18 of 367
1 2  3 4 5 ...
20 september 2021

Årsredovisningslagen, EU:s taxonomi, kunder, medarbetare och övriga intressenter ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart. Det gör att bolag oavsett storlek behöver arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna. – De företag som tar täten i den här frågan kommer vara de som bäst...

/sv-se/artiklar-insikter/bdo-hjalper-kunder-att-vaxa-hallbart-sv
01 september 2021

Den 1 september väljs sex nya partners in i BDO:s partnerkrets. En revisor, två skatterådgivare, en transaktionsrådgivare och en lönekonsult samt en nytillträdd hållbarhetschef. De speglar bredden av alla tjänster som BDO kan erbjuda företag på sin utvecklingsresa.

/sv-se/artiklar-insikter/bdo-s-nya-partners-speglar-bredden-av-tjanster
30 augusti 2021

–  Du måste tänka, drömma och andas digital förändring. Det säger Jan von Zweigbergk som är ansvarig för BDO:s enhet Digial Services. 

/sv-se/artiklar-insikter/har-ni-modet-att-bli-ett-digitalt-foretag-pa-riktigt
13 juli 2021

Fastigheter är sedan länge populära som långsiktiga investeringar och trenden är fortsatt ökande eftersom många familjer både letar efter investeringsmöjligheter utanför sitt hemland och vill köpa fastigheter på populära semesterplatser. Även den dramatiska förändringen med hemarbete under covid...

/sv-se/artiklar-insikter/european-property-tax-guide-2021
01 juli 2021

Du känner väl till att vi har fått ett nytt samlat regelverk för redovisning av fusioner? BFNAR 2020:5 ska tillämpas på alla fusioner från och med nästa år. Här reder vi ut vilka fusioner som omfattas och vad som gäller.

/sv-se/artiklar-insikter/redovisa-enligt-de-nya-fusionsreglerna
01 juli 2021

Vi tror att många med oss någon gång brottats med frågan om en ändring i redovisningen ska hanteras som en ändrad princip eller en ändrad bedömning. Då det tycks råda en del oklarheter på området och då det visat sig att företags tillämpning ofta skiljer sig åt har International Accounting...

/sv-se/artiklar-insikter/andrad-princip-eller-andrad-bedomning-–-vad-galler-egentligen-sv
01 juli 2021

Kan det vara dags för ett omtag av din årsredovisning och se över dina redovisningsprinciper? En välskriven och genomarbetad årsredovisning stärker varumärket och bygger förtroende gentemot investerare, kreditgivare, kunder och andra intressenter.  

/sv-se/artiklar-insikter/presentera-din-arsredovisning-pa-ett-nytt-satt
01 juli 2021

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade tidigare i år om lättnadsregler kring tidpunkten för intäktsredovisning av coronarelaterade stöd.

/sv-se/artiklar-insikter/intaktsredovisning-av-coronarelaterade-stod
21 juni 2021

Coronapandemin är ett historiskt skeende som förändrat världen på så många sätt. Digitaliseringen har genomgått en revolution och den digitala vardag vi vant oss vid kommer sannolikt att vara det nya normala även efter pandemin. I en undersökning har BDO tagit pulsen på hur digitalt mogna svenska...

/sv-se/artiklar-insikter/digital-mognad-handlar-om-att-vaga-skaka-om
Visar 11 - 20 of 367
1 2 3 4 5 ...