• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 33
1  2 3 4
13 februari 2019

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har åter prövat en fråga om förekomst av osanna fakturor i näringsverksamhet. HFD ansåg även att s.k. reformatio in melius var tillämpligt, vilket är en extraordinär åtgärd föranledd av att HFD anser att underinstanserna uppenbart saknat grund för sina beslut.

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-domer-till-bolagets-och-dess-foretradares-favor-i-mal-om-osanna-fakturo
07 februari 2019

För svenska företag som handlar med Storbritannien är ovissheten om vad som händer efter 29 mars i år fortfarande stor. Nu uppmanar bland annat Tullverket och SCB dessa företag att förbereda sig för en eventuell hård Brexit.

/sv-se/artiklar-insikter/alla-foretag-uppmanas-nu-att-forbereda-sig-infor-brexit
02 januari 2019

Den 1 november ersattes dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du...

/sv-se/artiklar-insikter/uppdaterade-bestammelser-for-tullbefrielse-med-luftvardighetsbevis-sv
28 november 2018

Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0%. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän...

/sv-se/artiklar-insikter/kvotansokningar-for-stalvaror-kan-du-soka-automatiskt-via-tds
20 november 2018

Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Om det blir så kommer alla regler inom tullområdet som idag gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla omedelbart.  

/sv-se/artiklar-insikter/brexit-vad-innebar-det
20 november 2018

EU och Singapore har nu undertecknat tre olika avtal: ett frihandelsavtal, ett investeringsskyddsavtal samt ett ramavtal om partnerskap och samarbete. Undertecknandet skedde 19 oktober. Frihandelsavtalet väntas träda i kraft 2019.

/sv-se/artiklar-insikter/eu-och-singapore-–-frihandelsavtal-och-investeringsskyddsavtal-undertecknat-sv
06 november 2018

Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet kan inte godtas. Det innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat. Du som importör behöver kontrollera turkiska certifikat som utfärdats för er räkning och säkerställa att de är korrekt...

/sv-se/artiklar-insikter/kontrollera-dina-certifikat-fran-turkiet
26 oktober 2018

Tullverket håller på att flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut, CDS. Förs ut är tillstånd till förenklad deklaration. När ditt tillstånd har flyttats kommer du att hitta det i CDS-systemet istället. Det är därför viktigt att ni skaffar behörighet till systemet, då...

/sv-se/artiklar-insikter/tullverket-flyttar-over-tillstandshanteringen-till-cds
03 juli 2018

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) medgett avdrag för utgifter för klimatkompensation såsom marknadsföringskostnad i ett fall där bolaget marknadsfört kompensationen vid dess försäljning av sina produkter. Bolaget hade i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt tidigare nekats avdrag för...

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-medger-skattemassigt-avdrag-for-klimatkompensation
Visar 1 - 10 of 33
1 2 3 4