• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 38
1  2 3 4 5
08 november 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två mål i frågan om hur mycket en person kan vistas i Sverige efter ett utlandsflytt utan att anses ha stadigvarande vistelse här. Båda fallen var överklagade förhandsbesked. Anses en person som flyttat utomlands ändå ha stadigvarande vistelse i Sverige...

/sv-se/artiklar-insikter/tva-nya-domar-om-stadigvarande-vistelse-fran-hogsta-forvaltningsdomstolen
09 augusti 2019

Storbritanniens utträde ur EU riskerar att leda till försämringar i handeln mellan EU-länder och Storbritannien. Det utträdesavtal som förhandlats fram har ännu ej godkänts, vilket göra att Brexit har skjutits upp till den 31 oktober.

/sv-se/artiklar-insikter/artiklar-insikter/brexit-–-vad-hander-nu
17 maj 2019

Sverige har den 16 maj 2019 undertecknat ett protokoll med Portugal om ändring i skatteavtalet mellan länderna.

/sv-se/artiklar-insikter/andrat-skatteavtal-med-portugal-fran-1-januari-2020
03 april 2019

EU-domstolen har nyligen meddelat dom i mål C-647/17, Srf konsulterna, om vissa kurser ska beläggas med moms i det land där evenemanget ägt rum. Om ett svenskt utbildningsföretag håller en kurs i Italien ska då det svenska utbildningsföretaget debitera italiensk eller svensk moms?

/sv-se/artiklar-insikter/moms-och-utbildningar-i-utlandet
13 februari 2019

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har åter prövat en fråga om förekomst av osanna fakturor i näringsverksamhet. HFD ansåg även att s.k. reformatio in melius var tillämpligt, vilket är en extraordinär åtgärd föranledd av att HFD anser att underinstanserna uppenbart saknat grund för sina beslut.

/sv-se/artiklar-insikter/hogsta-forvaltningsdomstolen-domer-till-bolagets-och-dess-foretradares-favor-i-mal-om-osanna-fakturo
07 februari 2019

För svenska företag som handlar med Storbritannien är ovissheten om vad som händer efter 29 mars i år fortfarande stor. Nu uppmanar bland annat Tullverket och SCB dessa företag att förbereda sig för en eventuell hård Brexit.

/sv-se/artiklar-insikter/alla-foretag-uppmanas-nu-att-forbereda-sig-infor-brexit
02 januari 2019

Den 1 november ersattes dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du...

/sv-se/artiklar-insikter/uppdaterade-bestammelser-for-tullbefrielse-med-luftvardighetsbevis-sv
28 november 2018

Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0%. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän...

/sv-se/artiklar-insikter/kvotansokningar-for-stalvaror-kan-du-soka-automatiskt-via-tds
Visar 1 - 10 of 38
1 2 3 4