Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 43
1  2 3 4 5
18 december 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har återigen prövat frågan om arvodet för ett styrelseuppdrag kan faktureras av ett bolag och svaret är detsamma som tidigare. Beskattningen ska vara såsom för löneinkomster. Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan i plenum, dvs. med samtliga justitieråd...

/sv-se/artiklar-insikter/ny-dom-i-hogsta-forvaltningsdomstolen-avseende-beskattning-av-styrelsearvode
03 december 2019

Följande gäller för utdelning som tas ut under beskattningsår 2019 för beräkning av gränsbelopp vid deklarationen som lämnas i maj 2020.

/sv-se/artiklar-insikter/3-12-regler-infor-arsskiftet-sv
08 november 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två mål i frågan om hur mycket en person kan vistas i Sverige efter ett utlandsflytt utan att anses ha stadigvarande vistelse här. Båda fallen var överklagade förhandsbesked. Anses en person som flyttat utomlands ändå ha stadigvarande vistelse i Sverige...

/sv-se/artiklar-insikter/tva-nya-domar-om-stadigvarande-vistelse-fran-hogsta-forvaltningsdomstolen
09 augusti 2019

Storbritanniens utträde ur EU riskerar att leda till försämringar i handeln mellan EU-länder och Storbritannien. Det utträdesavtal som förhandlats fram har ännu ej godkänts, vilket göra att Brexit har skjutits upp till den 31 oktober.

/sv-se/artiklar-insikter/artiklar-insikter/brexit-–-vad-hander-nu
17 maj 2019

Sverige har den 16 maj 2019 undertecknat ett protokoll med Portugal om ändring i skatteavtalet mellan länderna.

/sv-se/artiklar-insikter/andrat-skatteavtal-med-portugal-fran-1-januari-2020
Visar 1 - 10 of 43
1 2 3 4 5