• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 159
1  2 3 4 5 ...
13 juli 2021

Fastigheter är sedan länge populära som långsiktiga investeringar och trenden är fortsatt ökande eftersom många familjer både letar efter investeringsmöjligheter utanför sitt hemland och vill köpa fastigheter på populära semesterplatser. Även den dramatiska förändringen med hemarbete under covid...

/sv-se/artiklar-insikter/european-property-tax-guide-2021
01 juli 2021

Du känner väl till att vi har fått ett nytt samlat regelverk för redovisning av fusioner? BFNAR 2020:5 ska tillämpas på alla fusioner från och med nästa år. Här reder vi ut vilka fusioner som omfattas och vad som gäller.

/sv-se/artiklar-insikter/redovisa-enligt-de-nya-fusionsreglerna
01 juli 2021

Vi tror att många med oss någon gång brottats med frågan om en ändring i redovisningen ska hanteras som en ändrad princip eller en ändrad bedömning. Då det tycks råda en del oklarheter på området och då det visat sig att företags tillämpning ofta skiljer sig åt har International Accounting...

/sv-se/artiklar-insikter/andrad-princip-eller-andrad-bedomning-–-vad-galler-egentligen-sv
01 juli 2021

Kan det vara dags för ett omtag av din årsredovisning och se över dina redovisningsprinciper? En välskriven och genomarbetad årsredovisning stärker varumärket och bygger förtroende gentemot investerare, kreditgivare, kunder och andra intressenter.  

/sv-se/artiklar-insikter/presentera-din-arsredovisning-pa-ett-nytt-satt
01 juli 2021

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade tidigare i år om lättnadsregler kring tidpunkten för intäktsredovisning av coronarelaterade stöd.

/sv-se/artiklar-insikter/intaktsredovisning-av-coronarelaterade-stod
21 juni 2021

Coronapandemin är ett historiskt skeende som förändrat världen på så många sätt. Digitaliseringen har genomgått en revolution och den digitala vardag vi vant oss vid kommer sannolikt att vara det nya normala även efter pandemin. I en undersökning har BDO tagit pulsen på hur digitalt mogna svenska...

/sv-se/artiklar-insikter/digital-mognad-handlar-om-att-vaga-skaka-om
03 juni 2021

För att öka tillförlitligheten och förtroendet för företags hållbarhetsinformation har EU-kommissionen presenterat ett förslag på ett nytt EU-direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

/sv-se/artiklar-insikter/hogre-krav-pa-foretags-hallbarhetsinformation
11 maj 2021

Padamavathi är idag en stolt kycklinguppfödare som just utökat sin verksamhet. Hon är en av de över 300 kvinnor som fått stöd genom organisationen Hand in Hands byprojekt. 127 nya verksamheter och lika många jobb har skapats sedan projektets start för 12 månader sen. Läs om fler framgångssagor...

/sv-se/artiklar-insikter/127-nya-entreprenorer-–-padamavathi-och-valli-ar-tva-av-dem
22 april 2021

Hur viktig är rådgivarens roll när nästan allt finns en googling bort och med en allt mer utvecklad AI som löser arbetsuppgifterna? Vad krävs för att hålla sig relevant för kunderna?

/sv-se/artiklar-insikter/kan-vi-rakna-med-morgondagens-radgivare
Visar 1 - 10 of 159
1 2 3 4 5 ...