Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 341
1  2 3 4 5 ...
15 april 2021

Under torsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson vårbudgetpropositionen för 2021. Våra skatteexperter sammanfattar hur du som företagare i närtid kommer att påverkas av den nya vårbudgeten.

/sv-se/artiklar-insikter/varbudgetpropositionen-for-2021-–-det-har-kommer-att-paverka-dig-som-foretagare
14 april 2021

Den 17 April sker en förändring i dagens garantihantering kopplat till tillståndet för Samlad garanti. Tidigare har kontrollen av tillåtna belopp skett manuellt av Tullverket, men nu införs istället en elektronisk kontroll med start den 1 April.

/sv-se/artiklar-insikter/forandringar-i-tillstandet-for-samlad-garanti
30 mars 2021

Det finns många sätt att tillföra medel i ett fåmansbolag. Våra skatteexperter har sammanställt vilka möjligheter som finns i en checklista.​

/sv-se/artiklar-insikter/forstark-likviditeten-i-ditt-famansbolag
17 mars 2021

Att arbeta på andra platser än kontoret har fått en extra skjuts av pandemin. Många vill fortsätta med en mer flexibel arbetssituation med ökad möjlighet till distans- och hemarbete, vilket också kan bli en konkurrensfördel för företagen. Men det finns en del skatteregler att ta hänsyn till.

/sv-se/artiklar-insikter/skattekonsekvenser-av-ett-mer-flexibelt-arbetssatt
16 mars 2021

Under 2021 sker förändringar avseende bilförmånsvärden. Mångas bilförmånsvärden kommer att bli högre. Miljöbilsregeln upphör, reglerna för bonus-malus-systemet justeras och beräkningsmodellen för bilförmånsvärdet ändras till viss del. Vi ger dig bakgrunden och listar utfallet på förändringarna.

/sv-se/artiklar-insikter/snart-sker-forandringar-som-gor-att-det-blir-dyrare-med-formansbil
11 mars 2021

Sedan några år tillbaka har även Sverige precis som andra sjöfartsnationer en tonnageskatt för inkomstbeskattning av sjöfarten. Tonnagebeskattningen ger en attraktiv bolagsskatt för de rederier som har möjlighet och som väljer att omfattas av den beskattningsformen. Efter att tonnageskatten har...

/sv-se/artiklar-insikter/tonnagebeskattning-av-sjofarten-ger-en-attraktiv-bolagsskatt
05 mars 2021

Den här tiden på året innebär bokslutstider för många av oss som arbetar med redovisning. Kanske sitter du just nu och kämpar för att få ihop bokslut, koncernredovisning och årsredovisning? Vi på BDO vill gärna dela med oss av några tips, redogöra för nyheter inom regelverken och peka på andra...

/sv-se/artiklar-insikter/sa-tar-du-bokslutet-i-mal
04 mars 2021

Det är fortsatt en utmanande tid för många företagare. Regeringen och Riksbanken har tagit fram ett antal åtgärder för att undvika att svenska företag drabbas för hårt ekonomiskt. Många av stödpaketen som varit i kraft under 2020 har också förlängts in i 2021.

/sv-se/artiklar-insikter/branschens-kanske-basta-sammanstallning-av-stod
Visar 1 - 10 of 341
1 2 3 4 5 ...