• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 224
1  2 3 4 5 ...
08 november 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två mål i frågan om hur mycket en person kan vistas i Sverige efter ett utlandsflytt utan att anses ha stadigvarande vistelse här. Båda fallen var överklagade förhandsbesked. Anses en person som flyttat utomlands ändå ha stadigvarande vistelse i Sverige...

/sv-se/artiklar-insikter/tva-nya-domar-om-stadigvarande-vistelse-fran-hogsta-forvaltningsdomstolen
29 oktober 2019

Att utveckla och implementera en verksamhets ledningssystem utifrån till exempel ISO-standarder blir ofta onödigt krångliga. Alltför stor vikt läggs vid planer och dokumentstyrning.Jag har över 30 års erfarenhet av ledaruppdrag i Norge och Sverige. Sedan 2018 jobbar jag med att hjälpa BDO:s...

/sv-se/artiklar-insikter/hur-svart-kan-det-vara-att-utveckla-ett-ledningssystem
18 oktober 2019

Den svagaste länken i en organisation är dess medarbetare. Organisationer inser inte alltid hur viktigt det är att ha en strategi för cybersäkerhet, förrän något faktiskt händer. Vi vill hjälpa dig att säkerställa så att din organisation aldrig hamnar den situationen.

/sv-se/artiklar-insikter/den-manskliga-faktorn-farligast-i-cybersakerhet
16 oktober 2019

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom nyligen ansett att bl.a. kontraktstiden vid uthyrning av företagsbostäder särskiljer om tjänsten är momspliktig (hotell) eller momsfri (bostad). HFD anser att upplåtelser av möblerade lägenheter med en hyrestid om fem respektive fyra månader, med...

/sv-se/artiklar-insikter/foretagsbostader-–-momsfritt
03 oktober 2019

Vi medverkade på årets upplaga av Stockholm Business Arena. På plats fanns flertalet experter inom skatt- och fastighetsbranschen från BDO.

/sv-se/artiklar-insikter/ett-snurr-for-hallbarhet
02 september 2019

Horizons #3 2019 — Mineraler i Australien lockar internationella investerare

/sv-se/artiklar-insikter/horizons-3-2019
09 augusti 2019

Storbritanniens utträde ur EU riskerar att leda till försämringar i handeln mellan EU-länder och Storbritannien. Det utträdesavtal som förhandlats fram har ännu ej godkänts, vilket göra att Brexit har skjutits upp till den 31 oktober.

/sv-se/artiklar-insikter/artiklar-insikter/brexit-–-vad-hander-nu
Visar 1 - 10 of 224
1 2 3 4 5 ...