Skattenyhet:

Snart kan en självrättelse vara för sen

24 november 2017

Som ett steg i arbetet mot skatteundandragande har finansdepartementet häromveckan remitterat en promemoria med förslag att Skatteverket i vissa fall ska ha möjlighet att påföra skattetillägg vid rättelser. 

Under senare år har det skett en kraftig ökning av rättelser på eget initiativ. Detta har sin orsak i bland annat att mängder med avtal om informationsutbyte tecknats mellan Sverige och i stort sett alla så kallade lågskatteländer under de senaste åren. Vidare har säkert även diverse så kallade läckor gjort sitt till att fler människor gjort självrättelser parat med att Sverige varken längre har någon förmögenhets- eller arvs-/gåvoskatt. Enligt dagens regelverk får inte skattetillägg tas ut om rättelsen sker på eget initiativ.

Nu föreslår regeringen att en rättelse inte anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en direkt koppling till kontrollen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerat om kontrollen. Om så är fallet ska skattetillägg kunna tas ut.

Detta nya regelverk föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Remissinstanserna ska senast den 6 december 2017 ha lämnat sina synpunkter på denna promemoria.

Skulle detta förslag bli verklighet den 1 augusti 2018 så har följaktligen från den tiden en skattebetalare endast två till tre månader på sig att inkomma med en självrättelse om Skatteverket då informerat att man ska genomföra en generell kontroll och rättelsen, som nämnts, har en direkt koppling till denna kontroll.

Vänligen kontakta Alexander Pflücker eller Magnus Wickström i dessa frågor.
Det går även bra att söka efter din närmsta skattekonsult här.

 


 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.