Artiklar:

Skattefria julgåvor för en bättre värld

18 december 2018

Snart är det jul! Vill du göra något bra med din aktieutdelning? Visste du att som aktieägare eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning skattefritt till en ideell organisation?

Det är på bolagsstämman det beslutas om utdelningar. Funderar du ibland över hur du ska disponera din utdelning? Ett alternativ är att skänka din utdelning skattefritt till ideella organisationer. Det är dock viktigt att du går tillväga på ett korrekt sätt för att undvika beskattning.

Sedan 2006 kan privatpersoner skattefritt skänka sina utdelningar från börsnoterade bolag till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Vad som gäller för fåmansföretag har varit otydligare, men enligt ett avgörande i Regeringsrätten 2009 finns samma möjlighet för icke noterade aktiebolag. Detta innebär att även ägare till ett så kallat fåmansföretag har möjlighet att skänka bort hela eller delar av sin utdelning skattefritt till allmännyttiga organisationer. Anledningen till detta är att beskattning av utdelning ska ske hos den som har rätt att disponera utdelningen. Givet att rätten till utdelning avsägs innan bolagsstämman har aktieägaren inte disponerat utdelningen och ska därför inte heller beskattas för utdelningen. På så sätt går det att ge bort utdelningen exempelvis till en skattebefriad ideell organisation.

Det är viktigt att förfarandet sker i rätt ordning, på rätt sätt och att behöriga handlingar upprättas. Kontakta gärna oss för mer information om hur du skänker din utdelning. Vi biträder dig gärna innan jul med att hantera förfarandet korrekt. Och julen varar till påsk så vi hjälper dig med deklarationen också!