Artiklar:

Skänk din utdelning skattefritt till ideella organisationer

09 april 2018

Gör något bra med din aktieutdelning. Visste du att som aktieägare eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning skattefritt till en ideell organisation.

Det är hög tid för vårens bolagsstämmor och det ska beslutas om utdelningar. Inför bolagsstämman bör du fundera över hur du ska disponera din utdelning. Ett alternativ är att skänka din utdelning skattefritt till ideella organisationer. Det är dock viktigt att du går tillväga på ett korrekt sätt för att undvika beskattning.

Sedan 2006 kan privatpersoner skattefritt skänka sina utdelningar från börsnoterade bolag till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Vad som gäller för fåmansföretag har varit otydligare, men enligt ett avgörande i Regeringsrätten 2009 finns samma möjlighet för icke noterade aktiebolag. Detta innebär att även ägare till ett så kallat fåmansföretag har möjlighet att skänka bort hela eller delar av sin utdelning skattefritt till allmännyttiga organisationer. Anledningen till detta är att beskattning av utdelning ska ske hos den som har rätt att disponera utdelningen. Givet att rätten till utdelning avsägs innan bolagsstämman har aktieägaren inte disponerat utdelningen och ska därför inte heller beskattas för utdelningen.

Skänka utdelning – praktisk information

För att gåvan ska bli skattefri är det viktigt att du fattar beslutet att ge bort utdelningen innan bolagsstämman äger rum. Om du redan har fått din utdelning och först därefter bestämmer dig för att skänka pengarna blir du beskattad för utdelningen. Du kan välja att ge bort utdelningen för ett eller flera år, för en aktie eller för alla aktier. Notera att du kommer fortsätta att äga dina aktier, det är bara utdelningen som du ger bort.

För aktier i börsnoterade svenska avstämningsbolag är gåvan definitiv när utdelningen registreras på gåvotagaren i en särskild förteckning. Har gåvan lämnats innan bolagsstämman fattar beslut om utdelning har gåvan skett före det att utdelningen kan disponeras.

För utdelning på aktier i fåmansföretag gäller att du måste avsäga dig rätten till utdelningen innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. Detta kan göras i form av ett gåvobrev, där rätten till utdelning genom utdelningskuponger överlämnas till den allmännyttiga organisationen. Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.

Vidare är det av vikt att säkerställa att den allmännyttiga organisation som du vill stödja inte är skattepliktig för utdelningsinkomster och att pengarna betalas in direkt på organisationens konto. När du ska redovisa gåvan är dokumentationen från bolagsstämman viktig, eftersom du måste kunna visa att pengarna har gått direkt till organisationen.

Så här gör du i din inkomstdeklaration

Skatteverket får information om gåvan. Du bör lämna upplysningar om gåvan under övriga upplysningar i inkomstdeklarationen. Det är också viktigt att spara underlaget för överlåtelsen av utdelningsrätterna.
Är du delägare i fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K10 gäller att den utdelning som lämnats i gåva inte påverkar det sparade utdelningsutrymmet på K10-blanketten.


Det är av vikt att förfarandet sker i rätt ordning och att behöriga handlingar upprättas. Kontakta gärna oss för mer information om hur du skänker din utdelning. Vi biträder dig gärna vid förfarandet. 

 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.