• Skatteförändringar 2019
Nyhet:

Så påverkas skatten av budgetreservationen och januariavtalet

29 januari 2019

Efter årsskiftet har ett antal skattejusteringar trätt i kraft och efter lång väntan har vi en regering på plats med ytterligare förslag på lagändringar under mandatperioden. Här tittar vi närmare på dem.

Nyårsklockorna har ringt ut och med det har ett antal skattejusteringar trätt i kraft till följd av den budgetreservation från M och KD som riksdagen antog i december och att ny regering har tillträtt. Följande skatter justeras från och med den 1 januari 2019:

 • Höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt
  Den extra ändringen av den nedre skiktgränsen innebär att personer som har en månadslön som överstiger ca 42 000 kr betalar 280 kr mindre i skatt per månad.
   
 • Förstärkt jobbskatteavdrag
  För en arbetstagare med en månadsinkomst på 30 000 kr innebär det omkring 200 kr i lägre skatt per månad.
   
 • Sänkt skatt för personer över 65 år
  En höjning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år. Ändringen innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer över 65 år med inkomster mellan 5 000 och 98 000 kr i månaden.
   

I budgetreservationen finns ett antal tillkännagivanden på skatteområdet. Dessa innebär att regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att återkomma med förslag på lagändringar. Här följer ett antal lagförslag som nu gått på remiss:
 

 • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
 • Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden
 • Avskaffad särskild löneskatt för äldre
 • Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
 • Utökat tak och utvidgat RUT
 • Fryst BNP-omräkning av bensin- och dieselskatt
 • Sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket
   

Januariavtalet innehåller sammanlagt 73 punkter som samarbetspartierna är överens om att genomföra under mandatperioden. Det innehåller följande skattefrågor, men med tanke på det osäkra parlamentariska läge som vi ser i Sverige idag är det fortfarande osäkert hur de kommer att genomföras.
 

 • Sänkt skatt på arbete och en grön skatteväxling. Slopad värnskatt från den 1 januari 2020. Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka, höjda miljöskatter.
   
 • Ett antal utredningar som ska skapa bättre villkor för företagande och entreprenörskap, bland annat förenkling av 3:12-reglerna, breddade RUT-avdrag och ökat tak för RUT-avdrag, förbättrade regler för personaloptioner och slopad extraskatt för generationsskiften.
   
 • Sänkt skatt för pensionärer.
   
 • Slopad räntebeläggning på uppskovsbelopp i samband med försäljning av privatbostadsfastigheter.
   
 • Utredning om kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande. Sänkt krav på aktiekapital i aktiebolag till 25 000 kr.
   
 • Sänkta arbetsgivaravgifter genom att bland annat egenföretagare som anställer för första gången slipper betala arbetsgivaravgifter under två år istället för som idag ett år samt ingångsavdrag de första två åren vid anställning av personer som är nya på arbetsmarknaden.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.