Artiklar:

Så klarar du dig som företagare igenom coronautbrottet

15 januari 2021

Det är just nu en utmanande tid för många företagare i Sverige. För att begränsa de ekonomiska effekterna i spåren av covid-19 har regeringen och Riksbanken tagit fram ett antal åtgärder för att undvika att svenska företag drabbas ekonomiskt. Vi på BDO gör vad vi kan för att stötta våra kunder genom denna turbulenta period.

Här samlar vi information som kan vara till hjälp för svenska företag och entreprenörer för att klara sig igenom den här krisen. Vi följer utvecklingen och uppdaterar informationen i takt med att vi får nya besked från våra myndigheter.

 

Många företagare står inför ett kaos utan inkomster  
Det är just nu en utmanande tid för företagare i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19 försätter många företag i en svår situation. Nu är det viktigt att agera skyndsamt och bestämt men ändå med eftertanke och analys. På BDO kan vi på ett koordinerat sätt hälpa dig som företagare i denna tuffa situation.


  Branschens kanske bästa sammanställning av stöd 
4 mars 2021

Många av stödpaketen som varit i kraft under 2020 har också förlängts in i 2021.
  Avbokningar drabbar många hotell och eventbolag – vad händer med momsen? 
27 januari 2020

Avbokningar drabbar många hotell och eventbolag. Här reder vi ut vad som gäller för momsen.
 

Transfer Pricing – hur påverkar det covid-19 området? 
14 januari 2021

OECD har kommit med en guide för hur man ska tänka när man hanterar de problem och utmaningar man står inför med anledning av covid-19.

 

Omställningsstödet och omsättningsstödet förlängs 
24 november 2020

Omställningsstödet är förlängt. Förslag finns även att förlänga stödet till oktober 2020. Dessutom har ett omsättningsstöd införts för enskild näringsverksamhet.

  Regeringens förslag om förlängning av flera stödpaket 
11 november 2020
Regeringen har, tillsammans med stödpartierna, lämnat förslag om att införa flera åtgärder för att fortsätta stötta arbetstillfällen och företag i kris.
  Frågor & svar om regeringens krispaket för att möta coronautbrottet 
Uppdaterad 10 september 2020
Vi har gjort en sammanställning med Frågor & Svar som ger dig som företagare information om hur du kan ta del av regeringens krispaket för att klara dig igenom denna utmanande tid.
  Fler företag kan få omställningsstöd 
9 september 2020

Regeringen och dess samarbetspartier föreslår en förlängning av omställningsstödet för företag som drabbats av coronakrisen. 
  Nu kan omställningsstödet sökas 
23 juni 2020
Den 31 augusti är sista dag att söka omställningsstödet – regeringens stödpaket för företag som tappat i omsättning under den pågående krisen. Ersättningen ökar ju högre omsättningstappet är, upp till 75 procent av företagets fasta kostnader med ett maxbelopp om 150 miljoner kronor. 
  Så påverkas din skatt under pågående coronautbrott 
16 juni 2020

För dig med ändrade arbetsförhållanden på grund av covid-19 har vi sammanställt ett antal viktiga punkter kring skattekonsekvenser. Ta hjälp av våra experter på internationell skatterådgivning för att säkerställa att du betalar rätt skatt.
  Hög tid att se över möjligheter för omställningsstöd 
16 juni 2020

Senast den 31 augusti måste regeringens nya stödpaket, det så kallade omställningsstödet, sökas hos Skatteverket. Redan nu kan du se över om ditt företag kvalar in under de kriterier som satts upp. 
  Digital signering av årsredovisningar  
16 juni 2020

Har ditt företag bokslut 31 december är det snart sista datum för att lämna in sin årsredovisning. Signering kan ske digitalt för att underlätta med anledning av coronapandemin. Årsredovisningen behöver också innehålla upplysningar hur bolaget påverkas av covid-19. Vet du vad som gäller?

  Omställningsstöd för särskilt utsatta företag 
Uppdaterad 28 maj 2020

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag att införa ett omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen. Läs mer om förslaget här.
  Nu blir det lättare att genomföra bolagsstämmor 
19 maj 2020

Fler tillfälliga regler för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor införs. Digitala stämmor med elektronisk uppkoppling och poströstning tillåts med anledning av coronapandemin.
  Familjestiftelser ökar familjens ekonomiska trygghet 
14 maj 2020

Företagande och entreprenörskap innebär ett ekonomiskt risktagande, vilket blir särskilt påtagligt i kristider. Genom att driva dina verksamheter via familjestiftelser ökar du familjens ekonomiska trygghet.
 

Vad gäller för att ta del av hyresstödet? 
8 maj 2020

I syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset för företag i särskilt utsatta branscher beslutade regeringen i mitten av april om stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror, så kallade hyresstöd.

  39 miljarder kronor riktat mot små och medelstora företag 
30 april

För att fler företag ska överbrygga den akuta krisen eller ställa om och anpassa sin verksamhet lovar regeringen, tillsammans med stödpartierna, 39 miljarder kr i ett så kallat omställningsstöd.
  Våra specialister vägleder i orolia tider 
20 april 2020

Hur hanterar jag de ekonomiska utmaningarna som uppstått i spåren av coronapandemin? En fråga som många företagare ställer sig just nu. Vi har identifierat ett antal områden som är extra viktiga att adressera.
  Vanliga frågor för revisorn just nu 
17 april 2020

Vi får många frågor relaterade till coronautbrottet just nu. Katarina Eklund, som är revisor på BDO, ger svar på många av de frågor hon får av sina kunder.
  Generösare regler för korttidsarbete samt sänkt anståndsränta 
15 april 2020

Fler förslag presenteras för att stötta svenska företag. Stöd kan sökas för korttidsarbete där arbetstiden reduceras med upp till 80 procent. Anståndsräntan halveras jämfört med tidigare förslag.
  Handelsavtal i samband med Brexit kan skjutas fram på grund av coronautbrottet 
27 mars 2020

Coronautbrottet kan leda till att Brexit skjuts upp ännu en gång. Förhandlingarna hamnar i skymundan av virusets utbrott vilket gör att handelsavtalet kan riskera att inte bli klart i tid.
  Ytterligare åtgärder för de svenska småföretagen  
26 mars 2020

I onsdags presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att särskilt skydda svenska småföretag till följd av coronautbrottet. Med det nya krispaketet kan över 58 miljarder kronor frigöras. 
  Undvik personligt betalningsansvar för förtagets skulder  
25 mars 2020

Plötsligt och på kort tid har ord som konkurs, företagsrekonstruktion, ackord och personligt betalningsansvar blivit högst aktuella. Våra rådgivare på BDO finns här för dig om du behöver hjälp.
  Är det möjligt att ha en bolagsstämma digitalt?  
Uppdaterad 3 april 2020

Vilka möjligheter finns det för ett aktiebolag att helt eller till viss del hålla en bolagsstämma digitalt och vilka möjligheter finns det för aktieägare att inte behöva infinna sig fysiskt på stämman?
  Effekter i redovisningen av coronautbrottet 
23 mars 2020
Konsekvenserna för världens företag som en följd av coronautbrottet är inte känd ännu. Det finns en stor ekonomisk osäkerhet som i förlängningen innebär konsekvenser även för finansiell rapportering och redovisning.
  Staten stöttar flygföretag och sjöfartsnäringen 
18 mars 2020
För att lindra den ekonomiska krisen för flygföretag och sjöfartsnäringen föreslår regeringen att staten går in som garant för lån i dessa branscher.
  Stora ekonomiska insatser för att begränsa effekterna av coronapandemin 
16 mars 2020
Både regeringen och Riksbanken kraftsamlar för att undvika att svenska företag drabbas ekonomiskt till följd av coronavirusets spridning. Våra skatteexperter ger dig en bild av läget.
  Vi tar ansvar men finns tillgängliga för våra kunder 
17 mars 2020
Utvecklingen och spridningen av coronaviruset, covid-19, innebär att vi, i likhet med andra organisationer, måste agera ansvarsfullt. För oss är det högsta prioritet på att ta hand om dig som kund och finnas tillgängliga samtidigt som vi vidtar ett antal försiktighetsåtgärder och förbereder oss för olika möjliga scenarier. 

 

Hör av dig till någon av våra experter för råd och stöd!

Jag är redan kund hos BDO:

Enter security code:
 Security code