Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
Artiklar:

Så klarar du dig som företagare igenom coronautbrottet

18 mars 2020

Det är just nu en utmanande tid för många företagare i Sverige. För att begränsa de ekonomiska effekterna i spåren av covid-19 har regeringen och Riksbanken tagit fram ett antal åtgärder för att undvika att svenska företag drabbas ekonomiskt. Vi på BDO gör vad vi kan för att stötta våra kunder genom denna turbulenta period.

Här samlar vi information som kan vara till hjälp för svenska företag och entreprenörer för att klara sig igenom den här krisen. Vi följer utvecklingen och uppdaterar informationen i takt med att vi får nya besked från våra myndigheter.

 

Många företagare står inför ett kaos utan inkomster  
Det är just nu en utmanande tid för företagare i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19 försätter många företag i en svår situation. Nu är det viktigt att agera skyndsamt och bestämt men ändå med eftertanke och analys. På BDO kan vi på ett koordinerat sätt hälpa dig som företagare i denna tuffa situation.


Avbokningar drabbar många hotell och eventbolag – vad händer med momsen? 
30 mars 2020

Avbokningar drabbar många hotell och eventbolag. Här reder vi ut vad som gäller för momsen.
 
  Handelsavtal i samband med Brexit kan skjutas fram på grund av coronautbrottet 
27 mars 2020

Coronautbrottet kan leda till att Brexit skjuts upp ännu en gång. Förhandlingarna hamnar i skymundan av virusets utbrott vilket gör att handelsavtalet kan riskera att inte bli klart i tid.
Ytterligare åtgärder för de svenska småföretagen  
26 mars 2020

I onsdags presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att särskilt skydda svenska småföretag till följd av coronautbrottet. Med det nya krispaketet kan över 58 miljarder kronor frigöras. 
 
  Undvik personligt betalningsansvar för förtagets skulder  
25 mars 2020

Plötsligt och på kort tid har ord som konkurs, företagsrekonstruktion, ackord och personligt betalningsansvar blivit högst aktuella. Våra rådgivare på BDO finns här för dig om du behöver hjälp.
Är det möjligt att ha en bolagsstämma digitalt?  
Uppdaterad 3 april 2020

Vilka möjligheter finns det för ett aktiebolag att helt eller till viss del hålla en bolagsstämma digitalt och vilka möjligheter finns det för aktieägare att inte behöva infinna sig fysiskt på stämman?
 
  Effekter i redovisningen av coronautbrottet 
23 mars 2020
Konsekvenserna för världens företag som en följd av coronautbrottet är inte känd ännu. Det finns en stor ekonomisk osäkerhet som i förlängningen innebär konsekvenser även för finansiell rapportering och redovisning.
Frågor & svar om regeringens krispaket för att möta coronautbrottet 
Uppdaterad 26 mars 2020
Vi har gjort en sammanställning med Frågor & Svar som ger dig som företagare information om hur du kan ta del av regeringens krispaket för att klara dig igenom denna utmanande tid.
 
  Staten stöttar flygföretag och sjöfartsnäringen 
18 mars 2020
För att lindra den ekonomiska krisen för flygföretag och sjöfartsnäringen föreslår regeringen att staten går in som garant för lån i dessa branscher.
Stora ekonomiska insatser för att begränsa effekterna av coronapandemin 
16 mars 2020
Både regeringen och Riksbanken kraftsamlar för att undvika att svenska företag drabbas ekonomiskt till följd av coronavirusets spridning. Våra skatteexperter ger dig en bild av läget.
 
  Vi tar ansvar men finns tillgängliga för våra kunder 
17 mars 2020
Utvecklingen och spridningen av coronaviruset, covid-19, innebär att vi, i likhet med andra organisationer, måste agera ansvarsfullt. För oss är det högsta prioritet på att ta hand om dig som kund och finnas tillgängliga samtidigt som vi vidtar ett antal försiktighetsåtgärder och förbereder oss för olika möjliga scenarier. 

 

 

Hör av dig till någon av våra experter för råd och stöd!

Jag är redan kund hos BDO: