• "Success for me is helping both clients and colleagues achieve their goals"

    - Helen Argiris, BDO in Australia

Artiklar:

Så bidrar vi till ett jämställt arbetsliv

07 mars 2020

På söndag är det Internationella kvinnodagen och i samband med det vill vi uppmärksamma vårt jämställdhetsarbete på BDO. Vi vet att team som är sammansatta av personer med olika bakgrund och kön är mer effektiva. Det är en affärskritisk fråga för oss och något vi tar fasta på när vi ser på BDO:s totala sammansättning.

Totalt sett och inom ledningsgruppen är det redan idag en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en högre andel kvinnor väljs in i partnerkretsen. Inom styrelsen och bland partners är däremot andelen män högre än andelen kvinnor. Så det finns mer kvar att göra!

Hösten 2019 togs en ny jämställdhetsplan fram, vilken ligger till grund för vårt jämställdhetsarbete tre år framåt. Vi ser över strukturella frågor som rör hur och på vilka premisser roller tillsätts och hur ännu bättre förutsättningar kan skapas för alla medarbetare att växa och utvecklas på BDO oavsett kön eller bakgrund.

Coachprogrammet YOU är ett av de initiativen som har startats för att få fler kvinnor på BDO att vilja stanna kvar och göra karriär. Programmet har förfinats över tid och resulterat i att fler kompetenta kvinnor valts in i partnerkretsen.

På BDO globalt delar vi ett gemensamt mål: vårt WHY, vår identitet och drivkraft– People helping people achieve their dreams. Det definierar vad vi står för som företag och handlar om att vi bryr oss om varandra. Vi inspireras av att se kunder och medarbetare att nå sina mål och av utveckling i vår omvärld. Där inkluderar vi aspekter som mångfald och jämställdhet för att vi tillsammans ska bidra till en jämställd värld.

Här kan du läsa mer om BDO:s jämställdhetsarbete globalt.

 

Each for equal (PDF)