Artiklar:

Revision växer kraftigt inom BDO

16 november 2017

Efterfrågan på BDO:s tjänster inom revision är stor, med stark tillväxt inom affärsområdet över hela landet. Allra kraftigast har tillväxten varit på huvudkontoret i Stockholm, där en kombination av förvärv och nyrekryteringar gett upphov till en ny revisionsgrupp.

– Omsättningen i våra revisionsgrupper här på Karlavägen har ökat med 10 procent bara det senaste året, och vi fortsätter att växa, vilket är jättekul. Det har gjort att vi haft, och fortfarande har, ett stort behov av att fylla på med nya duktiga medarbetare som kan rycka in i befintliga uppdrag och även bidra till vår fortsatta tillväxt. Vi jobbar också hela tiden med att utveckla vårt värdeerbjudande till befintliga medarbetare så att vi kan behålla kompetensen, säger Barbro Karlsson, affärsområdesansvarig för Revision i region Öst.

Bara i Stockholm har BDO nyanställt över 40 personer till revisionsavdelningen under det senaste räkenskapsåret – och till hösten räknar man med att rekrytera en stor kull nyutexaminerade studenter för start hösten 2018. Utöver nyrekryteringarna har huvudkontoret dessutom fått ytterligare fem nya medarbetare genom förvärvet av Kleberg Revision samt knutit revisorerna på BDO i Haninge till sig. Sammantaget har den kraftiga personaltillväxten medfört att man nu skapat ytterligare en revisionsgrupp i Stockholm.

– Vi började helt enkelt få växtvärk i grupperna. Med ytterligare en grupp säkerställer vi att gruppcheferna kan hinna med personalen i den utsträckning vi önskar och vi har även tillsatt vice gruppchefer som ska hjälpa till med personal- och beläggningsfrågor. Nu ser vi fram emot att växa vidare och att fortsätta utveckla branschens bästa kundupplevelse tillsammans med nya engagerade och serviceinriktade kollegor, säger Barbro Karlsson.