Artiklar:

Problemlösare med förkärlek för det komplexa

15 november 2016

Hårt arbete och en god förmåga att svara upp mot såväl en ökad efterfrågan som nya typer av behov har gjort att BDO:s affärsområde rådgivning vuxit på alla fronter det senaste året. Affärsområdeschef Anders Björklund berättar om hur bland annat krångligare regelverk och tuffare sanktioner borgar för fortsatt positiv utveckling inom samtliga av BDO:s rådgivningsområden framöver.

Ett bra år med många företagsaffärer

Under det senaste året har BDO:s affärsområde rådgivning haft fullt upp. De främsta förklaringarna stavas hårt arbete och en målmedveten satsning på att utveckla avdelningen. Det gynnsamma ekonomiska läget, som bland annat bidragit till ovanligt många företagsaffärer, är en annan. Affärsområdet har ökat både i omsättning och antal medarbetare. Störst har tillväxten varit inom just Corporate Finance.

– Vårt Corporate Finance-team har verkligen klivit fram och tagit vara på de möjligheter som funnits. Vi har ökat mycket både inom Transaction Services och Lead Advisory. Den positiva trenden ser dessutom ut att hålla i sig. Vår Corporate Finance-avdelning ökade med 90 % det gångna året och jag räknar med fortsatt god tillväxt de närmaste åren, säger Anders Björklund och påpekar att även övriga rådgivningsområden går starkt.

– Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb och det hårda arbetet har verkligen betalat sig. Vi växer över hela affärsområdet vilket känns jättekul. Jag är också nöjd över att vi har kunnat växa med god lönsamhet.

Många uppdrag från USA

Även om svenska bolag stått för merparten av tillväxten har också internationella uppdrag spelat en viktig roll. Anders berättar att det framförallt är ett ovanligt stort intresse från USA som stuckit ut.

– Det har generellt sett varit dyrare att köpa bolag i USA på grund av höga multiplar och en stark amerikansk dollar, så amerikanska bolag har istället letat lämpliga förvärv i Europa. Att BDO växer kraftigt i USA har också spelat in. Vi har gjort due diligence åt flera amerikanska kunder i ”upper mid market”-transaktioner under året, vilket har varit väldigt roligt.

Behovet av rådgivning ökar

En annan viktig anledning till att efterfrågan på rena rådgivningstjänster växer är att regelverken blir allt mer komplexa, vilket i sin tur driver fram en ökad specialisering.

– Tidigare hade revisorn en mer generell rådgivande roll. Nu krävs en mycket tydligare specialisering och mycket av den rådgivning som förut gjordes av en revisor görs nu av renodlade experter, säger Anders Björklund.

Med krångligare regler blir också fallgroparna fler och riskerna för företagen större. För att garanterat göra rätt och undvika tuffa påföljder söker allt fler tryggheten det innebär att anlita en professionell rådgivare. Bland de branscher som reglerats hårdast på senare år nämner Anders finanssektorn.

– I Sverige har de finansiella bolagen fått en djungel av nya regler att rätta sig efter och Finansinspektionen ställer samma krav oavsett om du är en mindre aktör eller en av storbankerna. Det är inte lätt för företagen att göra rätt och det är många som vänder sig till oss för att få hjälp med bland annat internrevision och complience-tjänster.

Från beslutsunderlag till vittnesmål

Att hjälpa företag att efterleva komplexa regelverk är bara en av många rådgivningstjänster BDO erbjuder. Affärsområdet har en stor bredd och hjälper kunder i alla tänkbara branscher med allt ifrån att ta fram beslutsunderlag inför exempelvis ett förvärv eller en företagsförsäljning till att värdera incitamentsprogram och tillgångar.

– Det handlar mycket om trygghet och om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att
 fatta genomtänkta och bra affärsbeslut. Ska du exempelvis köpa, sälja eller gå samman med ett företag är det mycket värt att ha alla korten på bordet innan du förhandlar om villkoren. Vi säkerställer också att processen sköts på ett professionellt och riktigt sätt, säger Anders.

Han påpekar också att BDO lägger stor vikt vid personliga egenskaper hos den enskilda rådgivaren, som lösningsfokus och social kompetens.

– Vi fungerar som ett stöd till klienten och då är det viktigt att vi inte bara är tekniskt kunniga utan också kan prata så att kunden förstår, inte krånglar till det i onödan och kan visa på konkreta lösningar. Vi lyckas leverera kundnytta och bygga bra relationer med våra kunder, affärspartners och kollegor och skapar därmed nya affärer.

Fler expertvittnesuppdrag framöver

För företag som hamnat i en finansiell tvist finns det möjlighet att öka trovärdigheten för den talan man för genom att anlita ett oberoende expertvittne från BDO. Rådgivaren kan då exempelvis uttala sig om komplexa finansiella aspekter av en tvist eller hjälpa till att sätta ett ekonomiskt värde på en förlust eller skada. Enligt Anders pekar trenden mot att allt fler företag kommer att använda sig av expertvittnestjänster framöver.

– Processerna för att avgöra tvister i skiljeförfarande har blivit mer och mer komplexa och omfattande, och därmed dyrare. Parterna har därför mycket att vinna på att välja duktiga och effektiva advokater och expertvittnen. Jag tycker att vi på BDO har hittat en bra modell för att tillhandahålla expertvittnestjänster på ett effektivt, rakt-på-sak-sätt, så här kommer vi säkert att få än fler uppdrag framöver.

Ny PUL påverkar rådgivningen

På frågan om vilken enskild företeelse som kommer ha störst påverkan på rådgivningsområdet de närmaste åren nämner Anders Björklund spontant den nya EU-gemensamma personuppgiftslag som träder i kraft våren 2018.

– Lagen kommer innebära utökade rättigheter för individer och vara betydligt svårare att leva upp till än dagens regelverk. Dessutom riskerar de som missar att efterfölja reglerna att få böter på upp till 4 procent av den egna omsättningen, vilket skulle kunna ge otroligt stora belopp.

Anders rekommenderar därför alla som hanterar personuppgifter att börja förbereda sig för en ny lag, ett arbete BDO kan underlätta avsevärt.

– Många företag och organisationer kommer att behöva extern hjälp med att bygga och anpassa system och interna riktlinjer för att vara redo när den nya lagen träder i kraft. Vi på BDO är ordentligt pålästa och jag räknar med att vi kommer att hjälpa många kunder med det här under åren fram till 2018.

 

RÅDGIVNING
Våra erfarna rådgivare kan hjälpa dig med allt från att värdera din verksamhet till att säkerställa att lagar, regler och riktlinjer följs. Du får goda råd och värdefulla analyser som kan öka ditt företags lönsamhet och värde.

VÅRA TJÄNSTER INOM RÅDGIVNING

  • Corporate Finance
  • Riskhantering och intern kontroll
  • Expertutredningar − Forensic & Integrity Services
  • Affärsrådgivning
  • Rådgivning offentlig sektor
  • CSR − Hållbarhetsredovisning