Skattenyhet:

Omställningsstödet och omsättningsstödet förlängs

24 november 2020

Regeringen har, tillsammans med stödpartierna, bestämt att förlänga omställningsstödet. Stödet kommer att förlängas till årets slut. Dessutom har ett omsättningsstöd införts för enskild näringsverksamhet. 

Syftet med stödet är att hjälpa företag under den akuta krisen till följd av covid-19 och underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Eftersom många företag har påverkats kraftigt under längre tid förlängs tiden för när stöd kan fås till och med december 2020.

Omställningsstödet för de utökade månaderna maj till juli har i huvudsak samma reglering som gäller för mars och april enligt de tidigare reglerna. Dock har exempelvis beloppsgränserna för när revisorsintyg krävs höjts och vissa branscher, så som primär jordbruksproduktion, kan inte få stöd för juni och juli. Närmare reglering om stödet för de ytterligare utökade månaderna kommer Regeringen att meddela senare. 

Enligt det nya reglerna är maj en separat stödperiod och för att beviljas stöd denna månad krävs att ett företags nettoomsättning sjunkit med minst 40 procent jämfört med samma period år 2019.

Månaderna juni och juli beräknas som en egen stödperiod och för att få stöd för dessa månader ska nettoomsättningen ha sjunkit med minst 50 procent jämfört med samma period förra året. Även för månaderna augusti till oktober ska nettoomsättningen ha sjunkit med minst 50 procent för att ett företag ska vara berättigat till stöd. 

För maj månad kan stöd utbetalas med maximalt 75 miljoner kr och för juni och juni med 8 miljoner kr. För dessa månader kan stöd sökas hos Skatteverket fram till den 30 november 2020. 

Regeringen har även infört ett omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. Grunden till stödet är att många enskilda näringsidkare inte har kunnat nyttja andra stöd så som vid korttidspermittering eller omställningsstöd. Stöd kan lämnas för perioden mars till juli 2020 och med maximalt 120 000 kr per stödberättigad mottagare. Stödet kan sökas från och med den 10 november till den 31 januari 2021 hos Länsstyrelsen.

Omställningsstödet regleras både i lag och i förordning och det finns många kriterier som ska stämmas av för att stöd ska betalas ut korrekt. Det är viktigt att vara uppmärksam så att kriterierna för att få stöd är uppfyllda samt meddela myndigheten om detta ändras. I annat fall finns risk att behöva betala tillbaka stödet och risk finns även för straffansvar. Exempelvis bör man vara uppmärksam på förhållandet mellan olika sorters värdeöverföringar och stöd och om företaget hamnar på obestånd. Vi hjälper gärna till med era frågor. 

Regeringen aviserar tydligare regler vad gäller vinstutdelningar och värdeöverföringar. Detta sker för att öka förutsebarheten och underlätta tillämpningen. BDO fortsätter bevaka detta.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.