Pressmeddelande:

Nu är det tre kvinnor i toppen på BDO

04 december 2020

Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO får ny regionchef i sin största region med ca 400 anställda. Tidigare vice regionchef Barbro Karlsson tar över ledarskapet i region öst. Jämställdhetsarbetet på BDO har gett resultat när representationen blir jämnare fördelad på de högre positionerna.

Jämställdhetsarbetet har tagit ordentlig fart på BDO, med en strategisk plan för att få fler affärsdrivande kvinnor att stanna och utvecklas inom BDO, och det speglas också i ledarskapet. Maria Jonasson är sedan tidigare chef för den västra regionen och antalet partners som är kvinnor ökar.

-    Vi tillsätter alltid roller utifrån kompetens men det är klart att det arbete vi gör för att öka jämställdheten ger resultat i att fler kandidater som är kvinnor tar plats i olika roller. Barbro har tidigare visat att hon driver utveckling genom ett starkt fokus på medarbetare och marknad och jag ser fram mot att vår största region under hennes ledning fortsätter att ta stora kliv framåt, säger Malin Nilsson.

Barbro Karlsson tar över i en tid som kantas av en stor osäkerhet bland företagarna, mitt i en pandemi där många företag kämpar för sin överlevnad.

-    Vi ser vilken viktig funktion vi fyller för våra kunder. Hur vi med vår kunskap om nytillkomna stödpaket och företagande tillsammans med vår insikt i kundens verksamhet kan hjälpa dem att lyfta blicken och göra de nödvändiga förändringar som krävs för att de ska klara sig genom den här krisen, säger Barbro Karlsson. 

Hon poängterar hur rätt i tiden BDO:s nya vision speglar företagets roll i samhället. 

-    Essensen i vår nya vision handlar om hur vi är bra på att göra andra bättre. Ju bättre det går för våra kunder, desto roligare är vårt arbete. Genom att fokusera på entreprenörsbolagen och följa med dem på deras utvecklingsresa stärker vi vår position på marknaden, säger Barbro Karlsson.

De nära relationerna med kunderna är något som är starkt bidragande till att BDO enligt Svenskt Kvalitetsindex mätningar haft de nöjdaste kunderna i branschen hela tio gånger om. Det personliga mötet är prioriterat för BDO oavsett om det sker i en fysisk eller digital miljö. 

-    Vi blir allt mer digitala och har utvecklat vårt digitala kunderbjudande. Det här är en del i vår utveckling av Mälardalen där vi ser över hur vårt arbetssätt kan göra våra kunder bättre, vilket skapar bättre relationer och mer gynnsamma positioner för framtiden, säger hon.

BDO gör nödvändiga förändringar för att ta en tydlig position på marknaden. I Mälardalen bildas ett regionkontor i Eskilstuna. Det innebär att kontoren i Västerås, Köping och Eskilstuna slås ihop till ett samlat kontor för regionens kunder.

- Det händer mycket kring Eskilstuna och vi ser att det finns en spännande marknad för oss att utgå ifrån här. Vi har fantastiska medarbetare som är nyfikna på våra kunders utmaningar och drömmar. Vår högsta prioritet är att leverera hög service och en bra kvalitet. Oavsett om kunden behöver hjälp av en revisor, har frågor om löpande bokföring, skatteregler eller funderingar kring affärsbeslut, säger Barbro Karlsson.