Artiklar:

Importmoms - tips för att undvika tulltillägg och felaktiga deklarationer

21 mars 2023

Importmomsen ska redovisas och betalas till Skatteverket om företaget är momsregistrerat i Sverige. Saknar företaget en svensk momsregistrering ska importmomsen istället deklareras i importtulldeklaration och betalas till Tullverket. När importdeklarationen upprättas krävs det dessutom att ni som importör har ett giltigt EORI-nummer, som ansöks om i det första EU-land där en tullaktivitet uppstår.

Vår uppfattning är att många företag tycker att det är krångligt att beräkna importmomsen korrekt. Det värde som ska deklareras till Skatteverket baserar sig på de importtulldeklarationer som har upprättats för företaget under den aktuella perioden. Det är därför viktigt att först kontrollera så att tulldeklarationerna är korrekta, för att sedan kunna säkerställa att den rapporterade importmomsen blir korrekt. En felaktigt rapporterad importmoms kan få stora konsekvenser om du har en blandad verksamhet, då endast delar av importmomsen är avdragsgill.

Det är tullvärdet som ska adderas med tullavgifter samt bikostnader och fraktkostnader inom EU för att få fram ett korrekt värde för importmomsen. Det är många begrepp att hålla reda på:

  • Varukoden för de importerade varorna styr vilken tullsats och därmed vilken tullavgift som ska betalas
  • Varuvärdet ska vara det samma som finns i bokföringen och därutöver kan olika yrkanden göras i deklarationen, som allt tillsammans behöver stämmas av
  • Tullvärdet består av den bokförda fakturans värde, försäkringskostnader, fraktkostnader utanför EU och eventuella bikostnader i samband med importen

Vår erfarenhet visar att många företag saknar rutiner för att kontrollera de tulldeklarationer som upprättas för deras räkning för att säkerställa att de är korrekta.

Det är viktigt att tänka på att du som importör är ytterst ansvarig för att de tulldeklarationer som upprättas för din räkning är korrekta. Vi möter många företag som tror att tulldeklarationen hanteras på rätt sätt, eftersom det är en tjänst som erbjuds av många aktörer på marknaden. Tyvärr är vår uppfattning att det sker mycket fel, som företaget behöver svara upp för vid en eventuell tullrevision.

Genom att ha effektiva interna egenkontroller av tulldeklarationerna minimeras risken för tulltillägg och indragna tillstånd. Det säkerställer också att ni betalar rätt avgifter till både Tullverket och Skatteverket.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer. Vi hjälper många företag till en mer kostnadseffektiv tullhantering.