• Ingrid Westman
Artiklar:

Hon bryter ny mark för passivhus och solenergi

22 februari 2019

Passivhus? Fula och allmänt omöjliga? Glöm det! På i stort sett egen hand har civilingenjören och entreprenören Ingrid Westman tagit sig an uppgiften att slå hål på myten om att passivhus vare sig går att bygga arkitektoniskt tilltalande eller industriellt. Hittills har det gått som tåget. Med BDO som partner och med stort engagemang från båda håll har Ingrids bolag Friendly Building dubblat omsättningen varje år sedan starten 2012 och rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Under sina år som anställd i bygg- och fastighetsbranschen stötte Ingrid Westman ofta på uppfattningen att passivhus av naturen måste vara fula och att de under inga omständigheter skulle gå att bygga industriellt. Hon hade också sett hur storbolagen drog igång halvhjärtade satsningar på industriellt byggande* för att sedan lägga ner dem, liksom några försök till passivhus som inte alltid blev så lyckade.
– Det är många som fortfarande har bilden av passivhus som fyrkantiga lådor med tjocka väggar utan fönster. Lådor som dessutom är så krångliga att bygga att hantverkarna på bygget inte klarar av det. 
Det har gjort att de stora bolagen dragit sig för att satsa på passivhus, vilket i sin tur skapat möjligheter för mindre aktörer som jag, säger Ingrid Westman.


LYCKADES MED DET “OMÖJLIGA”
År 2012 startade Ingrid företaget Friendly Building vars affärsidé är att erbjuda väldesignade passivhus byggda på ett smart och kostnadseffektivt sätt. För att uppnå det senare har Ingrid givit sig på det som många ansåg ogörligt – att bygga passivhus av industriellt producerade volymelement. Dessutom är tanken att arkitekterna till husen ska få utrymme att bokstavligen tänka utanför den box som är sinnebilden 
av ett volymelementhus.
– Hur svårt kan det vara, tänkte jag, men visste vilken utmaning jag gav mig in på. Volymelement och passivhus var i det närmaste skällsord bland arkitekter och här kom jag och bad dem att kombinera två fula saker och skapa något snyggt. Det har dock gått otroligt bra och Street Monkey Architects, som vi jobbar med, gillar verkligen konceptet och det vi står för. Vi har fått mycket uppmärksamhet i arkitekturkretsar, både i Sverige och internationellt vilket är jättekul, säger Ingrid Westman. 


STÅL HÅLLBARARE ÄN TRÄ I LÄNGDEN
Ingrids koncept innehåller ytterligare en viktig aspekt som bryter mot den rådande konventionen i branschen. När de flesta andra vurmar för trä bygger Friendly Building med stålstomme. 
– Det kan tyckas lite märkligt eftersom många anser att trä är det bästa för klimatet. Men det stål vi använder är till 80 procent återvunnet. Och sett över livscykeln lämnar vår lösning ett mindre avtryck än om vi skulle bygga ett konventionellt hus med trä. Dessutom tillåter stålstom-men att vi kan bygga högt och med stora spännvidder vilket gör det mer flexibelt. Jag har planer på att exportera vårt koncept till andra länder där det antingen finns behov av riktigt höga byggnader eller hus som bättre klarar naturkatastrofer, 
säger Ingrid Westman. 


BDO ÄR FRIENDLY BUILDINGS EXTERNA KONSULT
Ända sedan verksamheten tog fart på allvar har Ingrid haft BDO vid sin sida. Byrån sköter löpande
redovisning och lön samt bistår även i skattefrågor och annat som dyker upp längs resans gång som 
upprättande av bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration. Tidigare var BDO även revisor åt Friendly Building, men med den kraftiga omsättningsökning bolaget gjort tvingade regelverket fram ett 
revisorsbyte. 

–  Förutom min man och en person till, som båda jobbar i företaget på deltid, har jag inga anställda, så all övrig hjälp jag behöver tar jag in utifrån. Volymelementen produceras i Polen och det är även polska specialister som monterar husen. Här har jag kunnat vända mig till BDO för allt från momsfrågor i samband med transaktioner med Polen till hjälp med att ordna med F-skattsedlar till byggarna. Jag uppskattar verkligen den snabba och professionella hjälpen. Det engagemang jag får från BDO är fantastiskt värdefullt, säger Ingrid Westman.


OLIKA EXPERTER VID BEHOV
Genom åren har Ingrid haft kontakt med flera personer på BDO, beroende på vilken expertkompetens som har behövts. I dag har hon en tät dialog och ett givande samarbete med Anja Granbom, som är senior 
redovisningskonsult på BDO.
– Det är en stor fördel för en kund som Friendly Building att vi på BDO jobbar så nära varandra som vi gör och kan lyfta in folk med precis rätt kompetens och branschkunnande när det behövs. En skattefråga kan ju vara något som uppkommer bara en gång och som kräver ett snabbt svar och då löser vi det, säger Anja Granbom. 


SOLENERGI SENASTE SATSNINGEN
Nyligen startade Ingrid Westman upp en verksamhet med inriktning på solenergi. BDO hjälpte då bland
annat till med att byta namn på ett befintligt bolag och såg till att allt gick rätt till gentemot Bolagsverket. Genom Friendly Power, som bolaget heter, ska det bli möjligt för exempelvis Ingrids kunder inom privat 
skola och barnomsorg att välja solpaneler på taket som ett realistiskt alternativ till konventionell elförsörjning. 
– De hus vi bygger är som gjorda för solpaneler. Men för mina kunder i den privata sektorn kan det bli en väl stor investering att köpa loss panelerna. De kan ju inte dra av momsen så som kommunerna kan. Därför erbjuder jag dem att leasa hela anläggningen, vilket i praktiken löser det problemet. Många barn i dag är stressade inför klimathotet och för dem känns det bra att kunna berätta hemma att skolan producerar sin egen solenergi, förklarar Ingrid Westman.


HÅLLBARHET GENOMSYRAR ALLT
Ingrids Westman tänker nytt och hållbart och hennes affärsidé har revolutionerat byggbranschen. 
– Det är fantastiskt att få vara med på Ingrid Westmans och Friendly Buildings resa. Hållbarhetengenomsyrar allt som sker i hennes företag. Vid varje hus Friendly Building bygger är det standard med en laddstolpe för elbilar, för att nämna ett exempel. Och det finns många, många fler. Det är kort sagt enkelt att vara engagerad i en kund som själv har en sådan passion för det hon gör, avslutar Anja Granbom.

* Industriellt byggande innebär egentligen att stora upprepningar sker från projekt till projekt, vilket leder till en hög förtillverkningsgrad, dvs att produktionen kan förläggas till en fabrik i stället för att arbetet utförs ute på bygget. Detta ska inte blandas ihop med massproduktion, där alla hus blir likadana.

PASSIVHUS - VAD ÄR DET? 
Passivhus är byggnader som är mycket energieffektiva och drar 70-80% mindre energi än ett hus byggt enligt nya svenska byggregler (BBR 2020.) De är extremt välisolerade och har minimalt värmeläckage. Passivhus är utrustade med teknik som effektivt tar tillvara den energi som alstras inomhus av människor, elektrisk utrustning och solinstrålning. Det här minskar energibehovet för uppvärmning till ett minimum. Med solpaneler på taket går det till och med att generera ett överskott av energi på årsbasis - då kallas det ett plusenergihus.