Artiklar:

Har ni modet att bli ett digitalt företag på riktigt?

30 augusti 2021

  Du måste tänka, drömma och andas digital förändring.
Det säger Jan von Zweigbergk som är ansvarig för BDO:s enhet Digial Services.

I juni höll han ett välbesökt webbinarium som baserades på en studie kring digitalisering riktad mot segmentet medelstora företag och organisationer. Det är ett segment som ofta får stå tillbaka för de riktigt stora organisationerna i olika studier men som är en prioriterad målgrupp för BDO.

Studien syftade till att skapa insikter kring hur medelstora företag i Sverige ser på utmaningarna kring digitalisering och hur deras strategi för att möta dessa ser ut.

Missade du webbinariumet och är nyfiken på vad som kännetecknar de företag som lyckats med sina digitala initiativ så får du en kort sammanfattning här. 
 

"Du måste tänka, drömma och andas digital förändring"Målen med digitalisering

Studien visade att de flesta företagen i studien ville nyttja digitaliseringen för att förbättra sina tjänster/produkter (55%) och standardisera arbetssätt (61%) och utveckla sin förmåga att jobba på distans både vad det gäller arbete och leveranser, något som drivits på av de restriktioner som införts under covid-19.

Utifrån svaren såg vi också att det, kanske något oväntat, fanns en stor mottaglighet för nya digitala tjänster och affärsmodeller bland kunderna (13% angav att förändringsmotstånd hos kunderna var en utmaning) och att det snarare var företagens interna beslutsprocesser (43% angav att det var svårt att påvisa ”business caset” för digitaliseringen) och förmågor (47% angav kompetensbrist som en utmaning) och svårigheter att förändra underliggande affärsmodeller (enbart 13% svarar att digitaliseringen leder till en ny/annan paketering/prissättning) som begränsade företagen från att bli verkligt digitala.

Även om många lyfte fram aspekter som att vara följsamma mot kundernas behov och att följa utvecklingen i andra branscher, handlade målen för digitaliseringen i de flesta bolagen i praktiken om att addera digitala inslag ovanpå en traditionell affärsmodell (51% angav att de ville kombinera och komplettera befintlig leveranskanaler med digitala). I praktiken ofta om att förstärka ett befintligt erbjudande med ett digitalt inslag, till exempel en webbutik eller online-bokning.

 Vi ser att allt fler företag vill kombinera olika kanaler för att nå ut till sina kunder, där olika kanaler som butiker, kontor, show rooms, e-handel, telefonsupport, mejl och sociala medier flyter ihop. Syftet är att få ut det bästa av flera världar genom att kombinera personlig interaktion med servicenivå och skalbarhet i digitala plattformar, säger Jan von Zweigbergk.

Ett exempel på en framgångsrik digital transformation

Tamro, ett bolag som är verksamt som distributör och mellanhand i hälso- och sjukvårdssektorn har använt digitaliseringen för att utveckla bolagets traditionella roll som medlare, mäklare och mötesplats för olika aktörer med vitt skilda målsättningar. På så vis har de lyckats skapa helt nya affärsmöjligheter och värden för aktörerna i branschen.

– Som läkemedelsdistributör har vi tillgång till mycket data som både kan användas till att förbättra för våra kunder, oss själva och samhället. För mig är digitalisering ett av flera verktyg för framtiden. Relationer, partnerskap och förtroende är andra delar som också krävs för att utveckla affären, säger Lars Schentz, VD Tamro AB.

Tamros mål är att förflytta sig från den traditionella verksamheten där en leverans lämnas på ett apotek till att expandera så att Tamro kan följa produkten hela vägen till slutanvändaren och på så vis skapa bättre läkemedelsanvändning och bidra med nya data kring effekterna av läkemedel. Det innebär att Tamro skapat en helt ny tjänst som skapar ett stort värde för både sjukvården, läkemedelsindustrin och patienterna. Tamro förflyttar sig samtidigt från att vara ett distributionsföretag till att vara en partner som säljer analyser och underlag till värdebaserade ersättningssystem med mera.

– Det handlar om att omdefiniera affären från att sluta med leverans till apotekets dörr. Det öppnar för en mängd nya affärer till exempel inom effektuppföljning och egenmonitorering kopplat till befintliga kunders produkter, säger Lars Schentz.

Hur blir ett bolag digitalt på riktigt?

För att uppnå en transformativ effekt genom digitalisering kan ett företag inte se digitaliseringen som en bisak eller något som i efterhand kan adderas för att komplettera eller stärka en gammal affärslogik. I studien ser vi att det är ett vanligt angreppsätt att se att nya digitaliseringsinitiativ måste kunna ”docka” in i den existerande affären. 54 procent anser att integrationen till existerande teknik och system är en av de viktigaste orsakerna till att satsningar på digitalisering misslyckas.

Per-Inge Andersson som är Director på Digital Service, BDO berättar vad som kännetecknar de företag som lyckats med sin digitalisering.

– De företag som blivit verkligt framgångsrika är närmast uteslutande de som vågat omdefiniera affärslogiken kopplat till digitalisering, eftersom det möjliggör en helt annan skalbarhet av affären än traditionella affärsmodeller.

Det innebär alltså är de nya initiativen som behöver anpassas till den befintliga affärslogiken och de befintliga systemen snarare än tvärt om. Vi ser också att merparten (55%) av investeringarna når eller överträffar satta resultat. Många projekt syftar till att stegvis skapa förbättringar av existerande affär snarare än utforskar nya digitala möjligheter, där vi ser att chansen att nå satta mål är väsentligt lägre. Men det är just de satsningar som är mer transformativa och omfattar förändringar inte bara inom IT utan av den underliggande affärslogiken som skapar de verkliga konkurrensfördelarna.

Digital själ

– De företag som är morgondagens vinnare är de som vågar skaka om organisationen. Digital mognad handlar inte längre om att köpa in ett affärssystem eller en e-handelsplattform. Betrakta digitaliseringen som en del av företagets själ, en skattkammare där du kan hitta nya affärsmodeller och marknader, säger Jan von Zweigbergk.

Hur ser det ut i din bransch?

Vi kommer att titta vidare på frågan om hur digitaliseringen påverkar olika branscher och bolagsstorlekar så se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev och följer oss i sociala medier.