Artiklar:

Framåt för företagstransaktioner i Norden

17 januari 2017

I BDO Horizons fjärde upplaga 2016 kan man läsa om den starka skandinaviska marknaden för företagstransaktioner. 

Globalt sett var 2015 det år som hade mest M&A-aktivitet sedan finanskrisen. Under 2016 fortsatte den positiva trenden. Globalt blev resultatet i paritet med året innan, medan vi i Norden överträffade fjolårets siffror med råge. Vi hoppas att med detta nummer av BDO Horizons ge dig ett bra underlag för att fatta rätt affärsbeslut.

Läs BDO Horizons här.