• Digitalisering - huvudvärk eller möjlighet?
Artiklar:

Digitalisering – huvudvärk eller möjlighet?

14 mars 2018

Digitaliseringen beskrivs av många som en drivande kraft bakom ytterligare en industriell revolution. Men vad innebär det lite mer konkret i dagsläget – och hur ska man som företagare agera för att inte bli akterseglad av konkurrenterna? Erik Arwinge, affärsutvecklingschef på BDO, ger sin syn på digitalisering och hur den påverkar företag.

Digitaliseringen är en global makrotrend som sträcker sig långt bortom IT och i snabb takt ändrar spelreglerna i de flesta branscher. Det handlar om ändrade konsumtionsmönster och kundbeteenden, men också om digitala affärsmodeller som obehindrat överskrider nationsgränser, och möjligheten för små bolag att växa sig stora på väldigt kort tid. Digitaliseringen innebär även att information om företag och dess erbjudanden blir tillgängliga på ett helt annat sätt, vilket ökar transparensen på marknader och inom branscher. Den nya spelplanen som växer fram i digitaliseringens kölvatten behöver man som företagare hantera.

Kundbeteenden förändras i en digital värld, och detta ställer höga krav på företag som vill nå ut till sina potentiella kunder. Transparensen i erbjudanden gällande innehåll och pris gör att andra faktorer, som upplevelsen, blir viktiga. Varumärkets betydelse har också ökat. När kunderna i allt större utsträckning äger perceptionen av ditt varumärke blir det viktigare vad andra säger om dig än vad du säger om dig själv, säger Erik Arwinge.

Kundens behov i fokus

På en digitaliserad marknad sker produkt- och tjänsteleveranser i en mix av traditionella och digitala kanaler. Alla kontakter en kund har med ett varumärke – en googling, ett besök på en webbplats eller i en butik, ett inlägg på Facebook, ett samtal med en säljare och så vidare – utgör tillsammans kundupplevelsen. När traditionella faktorer som produkt och pris harmoniserar mellan leverantörer på en transparent marknad, så blir förmågan att kunna sätta kundens behov i fokus och skräddarsy en upplevelse som är bättre än konkurrenternas en nyckelfaktor, menar Erik Arwinge.

– Undersökningar pekar på att svenska företag, generellt, fortfarande är ganska dåliga på kundinvolvering. Digital­iseringen kräver ett mer kundcentrerat perspektiv, eftersom vi nu möter våra kunder även i digitala kanaler, och allt behöver hänga ihop. Genom att alltid låta kunden vara utgångspunkt kan du fokusera din egen produkt- eller tjänsteutveckling tydligare. Samtidigt kan du i leveransen av ditt tjänste- eller produktutbud bättre identifiera vad som förhöjer dina kunders upplevelse.  

Intern effektivisering ger utrymme för värdeskapande

Att anta ett tydligt kundperspektiv, för att kunna utveckla och bredda erbjudandet med kundens behov i fokus, är ett viktigt konkurrensmedel på en digitaliserad marknad. Ett annat är att ta vara på de möjligheter som exempelvis automatisering innebär för att kunna hitta effekthemtagningar internt. Det kan vara sådant som bidrar till en förhöjd kundupplevelse, som snabbare ärendehantering, enklare köpprocess, eller mindre administration. Men effektivisering ger även interna tidsvinster som tillåter medarbetare att i större utsträckning utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter. Erik Arwinge tar BDO:s egen digitalisering som exempel.  

– Med den digitala BDO-portalen har vi förhöjt kundupplevelsen genom att förenkla vardagen för våra kunder. Vi erbjuder exempelvis ständig åtkomst till allt som rör företagets ekonomi och flera smarta tjänster som förenklar sådant som attestering av fakturor och kvittohantering. På köpet har vi skapat utrymme för våra konsulter att ägna mer tid åt rådgivning som skapar långsiktiga värden, vilket även det höjer servicenivån och bidrar till helhetsupplevelsen.

Viktigt att se till möjligheterna

Även om många företagare är medvetna om att deras verksamheter skulle behöva digitaliseras i högre grad är det ofta svårt att veta i vilken ände man ska börja. Med alla de digitala kanaler och möjligheter som står till buds blir det också lätt att uppgiften ter sig som oöverstiglig eller orimligt kostsam och att man därför skjuter den på framtiden. Exakt hur man bör angripa uppgiften varierar naturligtvis från företag till företag. Erik Arwinges generella råd är dock att inte blunda för utvecklingen och försöka se till möjligheterna för företaget snarare än hindren.

– Som företagsledare är det oerhört viktigt att du inser att förändringen i vår samtid går på djupet. Du bör investera tid i att, utifrån ditt eget företag, försöka få en övergripande förståelse för de förändringar som pågår i omvärlden och därifrån börja jobba med konsekvenserna för just din verksamhet. Jag tror även att man bör angripa detta som ett glädjeprojekt. Digitalisering för med sig oerhörda potentialer att både växa och effektivisera ditt företag, avslutar Erik.