• Digital signering av årsredovisningar
Nyhet:

Digital signering av årsredovisningar

16 juni 2020

Sista juni ska majoriteten av alla aktiebolag lämna in sin årsredovisning. Signering kan ske digitalt för att underlätta med anledning av coronapandemin. Årsredovisningen behöver också innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av covid-19.

För de aktiebolag som hade bokslutsdatum 31 december 2019 börjar de sex månader man har på sig att upprätta årsredovisning, eventuell revision och att hålla sin årsstämma att närma sig sitt slut. I dessa tider när resande är begränsat kan det vara svårt att ses fysiskt för påskrifter. Det finns dock möjlighet att också signera årsredovisningen med hjälp av digital signering. 

Förutsättningarna för detta är enligt nedan:

  1. Samtliga som undertecknar måste signera med avancerade elektroniska underskrifter, som exempelvis BankID. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända.
  2. Påskrivande revisor måste skriva på sist och även veta att alla i styrelsen skrivit på innan och på rätt sätt (alltså med avancerade elektroniska underskrifter). 
  3. Enligt Bolagsverket kan man ange datum i årsredovisningen alternativt utelämna det, varför det i så fall anses vara den senast påtecknades datum för påtecknandet som utgör datum för årsredovisningens avgivande.
  4. Beroende på dokumentets innehåll (med eller utan revisionsberättelse) kan man behöva skriva under revisionsberättelsen därefter separat, antingen digitalt eller med bläck på papper.
  5. Fastställelseintyg måste påtecknas på papper och skickas in i original till Bolagsverket, ifall inte avskrift av årsredovisningen skickas in till Bolagsverket genom att överföra en xbrl fil. Möjligheten att skicka in elektroniskt är fortfarande från de flesta programvaruleverantörer begränsad till K2-årsredovisningar.
  6. Fastställelseintyget kan omfatta antingen bara årsredovisningen eller både årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisningen bör även innehålla upplysningar om styrelsens bedömning av hur bolaget påverkas av virusutbrottet. I årsredovisningen måste man nämligen upplysa om väsentliga händelser som skett efter balansdagen. Denna upplysning ska lämnas i not och om den har en väsentlig påverkan på bolagets framtid även i förvaltningsberättelsen. Här kan du läsa mer om vanliga frågor som våra revisorer får just nu

Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till oss så hjälper vi dig!