Artiklar:

Den digitala BDO-portalen ger mer tid för kunderna

14 juni 2017

I den digitala tjänsten BDO-portalen kan man enkelt, smidigt och papperslöst hantera allt som rör företagets ekonomi. Med all ekonomisk information samlad och lättåtkomlig på ett och samma ställe får såväl BDO:s konsulter som deras kunder mer tid att fokusera på företagets tillväxt istället för den växande högen administration. Anders Sköldberg, affärsområdeschef Företagsservice på BDO, förklarar nyttan med byråns digitalisering.

Att BDO digitaliserar och delvis automatiserar sina processer är inte bara något som frigör tid för byråns konsulter. Minst lika stor vinst blir det för BDO:s kunder som lättare kan komma åt och hantera företagets ekonomiska information. För att inte tala om det ökade värde det innebär att kunna fokusera mer på framtid än historia.

– Det här ger oss utrymme att skapa ännu större nytta för våra kunder. Våra redovisningskonsulter är experter på ekonomisk styrning och analys och bistår mer än gärna med råd inför såväl små som stora beslut, säger Anders.

SIFFRORNA UPPDATERAS I REALTID

Till BDO-portalen finns också ett kraftfullt rapporterings- och analysverktyg som gör det möjligt att snabbt och enkelt få fram en tydlig översikt som ger ett bra beslutsunderlag. Anders ser många fördelar med verktyget som går under namnet BDO-analys.

– Att se den finansiella informationen grafiskt gör det hela mer överskådligt och tilltalande. Det blir
också mycket lättare att förstå samband när vi kan visa på trender i form av pajer, grafer och staplar än om vi bara pratar siffror.

160 NYCKELTAL

Många företagare upplever att det är både krångligt och tidskrävande att läsa och tolka en balans- och resultatrapport. Med BDO-analys kan man enkelt ta fram anpassade och mer lättöverskådliga rapporter i sittande möte och samtidigt välja ut relevanta nyckeltal att styra verksamheten mot.

– Du kan anpassa BDO-analys med hjälp av 160 olika nyckeltal över valda perioder. Utifrån
graferna kan man följa enskilda transaktioner och fakturabilder. På så sätt kan du se exakt hur varje
affärshändelse påverkar företagets resultat och utveckling. Det här är till stor hjälp när det kommer till att styra verksamheten mot uppsatta mål, förklarar Anders.

EFFEKTIV FAKTURAHANTERING

I BDO-portalen hanteras kundernas leverantörs- och kundfakturor elektroniskt i integrerade flöden, enklare, snabbare och säkrare. Enligt Anders ska det mycket till om man ska missa en betalning i det nya systemet.

– Här får du bättre kontroll över dina fakturor och attesteringsprocessen går snabbare. Tack vare automatiska påminnelser och den totala överblicken i systemet kan du känna dig säker på att dina betalningar går iväg i tid. Med vårt digitala arkiveringsverktyg får du struktur och ordning på ditt räkenskapsmaterial och så slipper du ju alla papper.

ÄNNU BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET

BDO-portalen, som i praktiken är en portal med ett antal olika tjänster, finns både som webbapplikation och för smartphones. Det krävs inga egna investeringar i program, lagringsutrymme eller drift. Allt som behövs för att få tillgång till tjänsterna är ett användarkonto med inloggningsuppgifter.

Vilka på företaget som ska ha access till portalen och vilka behörigheter de ska ha väljer kunden själv. Precis som på ett fysiskt BDO-kontor går det också att föra en dialog med sin BDO-kontakt i portalen.

– Via vårt ärendehanteringssystem kan kunden och redovisningskonsulten på ett väldigt smidigt sätt kommunicera med varandra i olika frågor. Vår filosofi bygger på att framgång skapas av goda relationer och därför strävar vi hela tiden efter att ge lite bättre service. Det gäller även i den digitala världen, avslutar Anders.