Artiklar:

Brexit – hög tid att analysera vad det innebär för din verksamhet

10 april 2019

Det finns fortfarande inget avtal på plats mellan EU och Storbritannien om Storbritanniens utträde ur EU. Därmed ökar risken för en hård Brexit för var dag som går. En hård Brexit innebär att Storbritannien över en natt kommer att vara ett land helt utanför EU:s samarbete.

Genom att vara informerad om vad en hård Brexit innebär för din verksamhet är du förberedd och kan undvika många risker. Har du inte redan sett över vilka risker som finns för din verksamhet är det hög tid att göra det nu. Har du funderat över riskerna kan det vara läge att göra en djupare analys för att vara väl förberedd.

Idag hanteras transaktioner med Storbritannien som handel med ett EU-land. Efter Brexit ska transaktioner istället hanteras som handel med tredje land. Det innebär exempelvis att regler om förenklad hantering inom EU inte längre kan tillämpas, så som trepartshandel, Mini One Stop Shop (MOSS) och vinstmarginalbeskattning för resor.

När transaktioner med Storbritannien blir handel utanför EU är det viktigt att vara förberedd på hur dessa transaktioner ska hanteras vad gäller:

  • Löpande bokföring.
  • Hantering av export och import av varor, inte minst i kontakt med tullmyndighet.
  • Redovisning av moms till Skatteverket i momsdeklaration och periodisk sammanställning.
  • Rapportering av intrastat till Statistiska centralbyrån.
  • Avtal med leverantörer och kunder om transportvillkor, vem som är ansvarig importör, betalningsansvarig för tull och andra skyldigheter enligt avtal.

Andra frågeställningar att ta hänsyn till är att:

  • Aktieutdelningar till bolag i Storbritannien kan eventuellt bli föremål för kupongskatt i Sverige.
  • Immateriella rättigheter och registreringar som är registrerade enligt EU-bestämmelser i Storbritannien kan påverkas eftersom EU-rätten inte längre kommer att vara gällande rätt där.
  • Möjligheten för svenskar att arbeta i Storbritannien och för britter att arbeta i Sverige kommer att förändras.
  • Möjligheten att vid utsändning stå kvar i hemlandets socialförsäkring kommer att minska eller försvinna.
  • Möjligheten att göra s.k. underprisöverlåtelser till bolag i Storbritannien försvinner.

Vi bistår gärna med genomgång och rådgivning av effekterna av Brexit i din verksamhet. Välkommen att kontakta oss!


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.​