• BDO Horizons 2019 #1

    Allt mer kapital till Private Equity

Horizons:

BDO Horizons 2019 #1 – Allt mer kapital till Private Equity

18 februari 2019

Original content provided by BDO

I årets första trendanalys i BDO Horizons tittar våra M&A-experter tillbaka på hur M&A-aktiviten avslutades förra året och blickar framåt. Vi analyserar hur marknaden för Private Equity ser ut och gör en djupdykning inom fastigheter, IT, telekom och finansiell sektor.

Antalet transaktioner där BDO:s nordiska rådgivare var involverade ökade med 45 procent under Q4 jämfört med föregående kvartal. Den höga aktiviteten inom Private Equity har bidragit till det.

– Vi har ett starkt team och ser fram emot ytterligare ett transaktionsintensivt år, säger Claes Nordebäck. 

Han är senior rådgivare på BDO, som var den tredje mest anlitade finansiella rådgivaren inom segmentet small-cap när Thomson Reuters sammanställde statistiken för 2018. 

– Vi bedömer att den nordiska M&A-marknaden förväntas fortsätta lika starkt under första halvan av året. Rest Private Equity-kapital som ännu inte har investerats har vuxit till rekordnivåer och kommer att bidra till en hög transaktionsaktivitet inom såväl small- som midcap segmentet, under 2019.    

BDO Horizons 

Varje kvartal analyserar BDO:s egna M&A-experter det globala affärsklimatet och tittar närmare på flera större regioner och ett antal utvalda sektorer för att ge en bild av M&A-aktiviteten och prognosticerar vart den är på väg.