• BDO Horizons 2018 #1
Horizons:

BDO Horizons 2018 #1

13 februari 2018

Original content provided by BDO

Mindre politisk risk i världen skapar förutsättningar för ökad M&A-aktivitet men osäkert om den negativa trenden från 2017 är bruten

Här är årets första trendanalys i BDO Horizons där våra M&A-experter ger en övergripande bild över M&A-aktiviten i världen. 

Detta nummers fokusområden är fastigheter, finansiella tjänster och agri-food. Vi följer också utvecklingen i Latinamerika. 

2017 visade en nedgång i antalet genomförda företagstransaktioner. Emellertid bör vi komma ihåg att de tre föregående åren tillhörde de starkaste sedan finanskrisen 2008. Samtidigt visade Q4 2017 de högsta genomsnittliga transaktionsvärdena på över 15 år.

De nordiska ekonomierna är fortsatt stabila med låg arbetslöshet samtidigt som flera PE-hus har startat nya fonder som tillsammans med fortsatt låga räntor bör hålla liv i M&A-aktiviteten.
– Vi tror att den goda utvecklingen i de nordiska länderna fortsätter att driva på behovet av omstruktureringar. Samtidigt är tillgången till kapital god vilket kommer att innebära en relativt hög M&A-aktivitet även under 2018. Vad som kan hålla tillbaka utvecklingen är de förhållandevis höga värderingarna som vi ser nu. Men vår bedömning är att aktiviteten minskar som tidigast under andra halvan av 2018 då även ökade räntenivåer och andra lånerestriktioner kan börja slå igenom, säger Henrik Markkula.

BDO Horizons
Varje kvartal analyserar BDO:s egna M&A-experter det globala affärsklimatet och tittar närmare på flera större regioner och ett antal utvalda sektorer för att ge en bild av M&A-aktiviteten och vart den är på väg. 

Läs årets första nummer av Horizons här.