Pressmeddelande:

Höga placeringar för BDO i 2016 års M&A-statistik

02 februari 2017

Revisions- och rådgivningsbyrån BDO rankas som 1:a i Sverige när Thomson Reuters listar de mest aktiva finansiella rådgivarna i företagstransaktioner inom small-cap. För mid-cap-transaktioner hamnar BDO på en delad andra plats.

Den oberoende leverantören av analystjänster, Thomson Reuters, sammanställer varje år antalet företagstransaktioner, globalt och regionalt, genomförda med hjälp av finansiella rådgivare. I Norden kom BDO på en delad första plats i Thomson Reuters League Table 2016 inom small-cap och i mid-cap-segmentet på en andra plats. Totalt var BDO i Norden finansiell rådgivare i 39 M&A-affärer till ett sammanlagt värde av USD 147,6 miljoner, enligt Thomson Reuters. BDO Sverige stod för 23 affärer till ett sammanlagt värde om USD 76 miljoner.

– Vi är mycket glada över det förtroende som våra kunder har för oss. De nya siffrorna visar att vi har stärkt vår position ytterligare som finansiell rådgivare både i Sverige och i Norden, säger Anders Björklund, affärsområdeschef Rådgivning på BDO i Sverige.

 Han ser också en indikation på att vi kommer att se fler affärer över landsgränserna, då grundförutsättningarna för företagsaffärer är mycket goda här i Norden. Statistiken från Thomson Reuters visar att bara i Sverige var det sammanlagda värdet av de aktuella M&A-affärerna över USD 8,5 miljarder, vilket är en ökning med drygt 28 procent jämfört med i fjol.

– BDO är rankade 1:a i Sverige gällande kundnöjdhet av SKI (Svenskt Kvalitets Index) vilket är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Vi satsar också starkt på att ytterligare expandera vår Corporate Finance-avdelning som är specialiserad på finansiell rådgivning vid företagsaffärer och ser fram emot ett aktivt år, säger Anders.

BDO:s Corporate Finance-avdelning förstärker och förbättrar sin position globalt som finansiell rådgivare inom företagstransaktioner

 Globalt var BDO involverade i 840 genomförda företagstransaktioner under 2016. Det totala värdet av dessa transaktioner uppgick till ca USD 31,6 miljarder och omfattar ett brett spektrum av branscher vilket visar på BDO:s bredd av specialistkompetens och styrkan i företagets internationella nätverk.