Nyhet:

3:12-utredningen – Ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

23 mars 2017

Den 22 mars, kom regeringen med nya kompletterande regler för delägare i fåmansföretag. Regeringen har tagit till sig delar av den kritik som framförts mot tidigare förslag.
Ett justerat förslag som utkast på en lagrådsremiss har nu publicerats. I korthet innebär förslaget följande:

 • Skatt på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 %.
 • Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln behålls enligt nuvarande beräkning  (2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017) med begränsningen att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna gränsbeloppet över huvud taget för något annat bolag.
 • Löneuttagskravet lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön 2017) plus 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017).
 • Kapitalandelskravet förändras. En delägare som äger mindre än fyra procent av kapitalet får enligt det senaste förslaget räkna gränsbelopp med hjälp av löneunderlag. Löneunderlaget begränsas till 0,25 gånger den egna eller närståendes lön.
 • Sparade gränsbelopp får räknas upp med statslåneräntan ökad med två procentenheter i stället för  som idag statslåneräntan ökad med tre procentenheter.
 • Takbelopp för utdelning och kapitalvinst sätts till 120 inkomstbasbelopp (7 116 000 kr), skattesatsen på utdelning eller vinst över taket blir kvar på 30 procent jämfört med utredningens förslag om 25 procent.
 • Den skattemässiga definitionen av dotterbolag behålls.
 • Ändrad beräkning av lönebaserat utrymme, utrymmet räknas individuellt, med andra procentsatser och nivåer jämfört med utredningens förslag. En delägare får räkna sitt lönebaserade utrymme enligt följande:
  * 15 procent av delägarens andel av löneunderlaget upp till sex inkomstbasbelopp (355 800 kr)
  * 30 procent av delägarens andel av löneunderlaget mellan sex inkomstbasbelopp upp till 60 inkomstbasbelopp (3 558 000 kr)
  * 40 procent av delägarens andel av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp.

Troligtvis kommer förslaget att vara en del av höstbudgeten och börja gälla från 1 januari 2018.


Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning. Sök efter Din närmsta skattekonsult här.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.