Pressmeddelande:

900 kr är priset för att starta ett nytt företag

30 oktober 2020

I spåret av pandemin har många utsatta människor förlorat sin försörjning. För 900 kronor kan en person som lever i utsatthet få kunskap och entreprenörsträning för att kunna starta ett eget mikroföretag och försörja en hel familj. Det tog rådgivning- och revisionsbyrån fasta på när de lanserade sin nya vision.

BDO är en global organisation som arbetar efter ett gemensamt syfte People helping people achieve their dreams. Det handlar om att hjälpa företag att utvecklas och nå sina mål och drömmar. Men det handlar också om att vårda relationer inom företaget liksom att ge ett viktigt bidrag till samhället.

-    Det är givande att kunna känna att man gör skillnad i sitt arbete. På hemmaplan innebär det att vårt arbete bidrar till välskötta och hållbara bolag. Det är så vi hjälper till att skapa ett affärsklimat med sund konkurrens och med hög affärsetik – en trygg spelplan som främjar affärsrelationer och där företag kan lita på varandra, säger BDO:s vd Malin Nilsson.

beskrivande text

Som partnerföretag till Hand in Hand finansierar BDO ett av deras byprogram i Indien och kan därmed förbättra livsvillkoren för en hel by. Hand in Hand ser att entreprenörskap och utbildning för att stärka kvinnor är nyckeln till att utrota fattigdom.

I samband med att BDO lanserade sin nya vision arrangerade de ett digitalt event för sina ca 750 medarbetare runt om i Sverige. För att hålla intresset och engagemanget uppe så varvades seriösa inslag med mer lekfulla. Som pris i de interaktiva inslagen valde de att skänka 900 kr i medarbetarens namn till Hand in Hand.
 

-    Det kändes självklart på så många vis – företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen och det går helt i linje med vårt uttalade WHY People helping people achieve their dreams. Under pandemin har vi gjort skillnad för många företag och det känns extra angeläget just nu att kunna hjälpa de hårdast drabbade, säger Malin Nilsson.
 

Fakta: Hand in Hand
Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att skapa hållbara arbetstillfällen i utvecklingsländer. De arbetar med heltäckande utvecklingsprogram för entreprenörsträning, bekämpning av barnarbete, hälsa, IT-kunskap, demokrati och miljö. Sedan starten i början på 90-talet har Hand in Hand bidragit till att skapa 2,6 miljoner företag och 4 miljoner jobb.