”Livet i övrigt fick vänta” – om resan mot auktorisation

Tillsammans började de sin revisionsresa genom BDO Internship under hösten 2017. Tidigare i våras stod det även klart att de skulle bli auktoriserade revisorer tillsammans. Ett mål som inte alltid varit självklart, men som idag beskrivs som den viktigaste milstolpen i deras karriär. Följ med när Ozan Yildiz och Kristoffer Saglind delar med sig om sin resa på BDO och vilka utmaningar och möjligheter som de upplevt i samband med att bli auktoriserad revisor.

För att bli auktoriserad revisor i Sverige krävs det att du genomgår ett teoretiskt prov hos revisorsinspektionen. Ett prov som enligt de nyblivna auktoriserade revisorerna Ozan Yildiz och Kristoffer Saglind kräver helt rätt förberedelser, inställning och mentalitet. För att få skriva provet krävs både praktisk och teoretisk utbildning och provet bygger på casebaserade kunskapsfrågor inom revision. När du klarat provet med godkänt resultat får du auktorisation genom revisorsinspektionen.

Revision – ett självklart val?

Som ekonomistudenter fanns det många karriärvägar att ta och för varken Ozan eller Kristoffer var det självklart vad revision exakt innebar. Men efter att ha medverkat i BDO:s internship hösten 2017 kände de båda att revision var rätt väg för dem. De båda ekonomistudenterna skrev därmed på ett anställningsavtal för BDO redan flera år innan de senare började sin anställning.

Ozan och Kristoffer på BDO:s kontor i Stockholm.


”Det som jag främst tog med mig från mitt internship var en bra känsla och att BDO kändes som ett riktigt bra ställe. Det var kul och avslappnat, samtidigt som det var seriöst och professionellt”, förklarar Kristoffer.

Han påpekar också att internshipet var en chans att få en riktig inblick i vad en revisor gör, då han själv trodde att det var något helt annat innan. Enligt Ozan kom överraskningarna först vid sin anställning på BDO. Han menar att det delvis är ett tufft yrke och att det i mycket krävs tid och tålamod.

”Det är klart att yrket är tufft i sig, men samtidigt känner jag att man hela tiden lär sig nya saker. Än idag dyker det upp nya frågeställningar på daglig basis, och det trodde jag bara var en klyscha som folk sa innan.”

Vägen mot auktorisation

Efter fyra år som anställda på BDO kände sig både Ozan och Kristoffer redo att satsa mot auktorisation. Den mentala processen började redan under våren innan när de anmälde sig till provet och intensifierades betydligt när hösten kom krypandes.

”För mig handlade allt om rätt inställning. Jag bestämde mig för att jag skulle klara det och då skulle jag lägga ner den tid som krävs. Livet i övrigt fick vänta”, berättar Kristoffer.

Ozan och Kristoffer pluggade tillsammans varje helg och två till tre vardagskvällar två månader innan provtillfället.

”Jag ska vara helt ärlig, det var en tuff och utmanande period.  Men det är som jag alltid brukar säga, så länge man är disciplinerad och lägger ner den tiden som krävs så brukar saker och ting lösa sig”, beskriver Ozan.

För alla medarbetare som får godkänt att skriva auktorisationsprovet erbjuder BDO material och obligatorisk litteratur, samt lediga dagar för att plugga inför provet. Det finns bra gemenskap och stöttning internt och det är vanligt att förberedande studieträffar styrs upp för de som skriver provet.

”Jag hade inte klarat det utan de andra och Ozan, det känns skönt att ha varandra och man pushar varandra till att klara det” säger Kristoffer och fortsätter ”Det var även viktigt att känna förtroende från företaget, om de tror på mig och tycker att jag är redo att skriva, då tror jag på mig själv med”.

När det var dags för provdagen visste både Ozan och Kristoffer att tidspressen skulle bli den största utmaningen. De förklarar att man kunde förbereda sig hur mycket som helst, men att man samtidigt visste att det inte skulle finnas mycket tid för reflektering.
 

Beskriv er känsla när ni fick reda på att ni klarat provet

”Enorm stolthet, glädje och lättnad att inte behöva gå igenom det igen”, beskriver Kristoffer.

”Glädje och lättnad. En lättnad över att man har övertänkt för mycket och byggt upp en massa oro hos sig själv fast det egentligen var lugnt. Det var en sjuk urladdning”, menar Ozan.

Vad händer nu?

Såväl Ozan som Kristoffer menar att det öppnas upp helt nya möjligheter när de har blivit auktoriserade. De känner sig redan nu taggade på att dra in egna kunder och även få jobba mer med den rådgivande delen av revisionsyrket.

”Det är nu vi börjar steg två där jag kan börja dra in egna kunder och omsättning till företaget. Jag ser fram emot att göra ett varumärke av mig själv och verkligen visa vad jag går för. Det öppnas ju upp en helt ny värld”, förklarar Kristoffer.

Kristoffer Saglind och Ozan Yildiz är endast två utav många fler exempel som startade sin resa genom BDO Internship och som idag är kvar på BDO. Men resan tar inte slut här utan nu väntar nya möjligheter för de båda och nya taggade medarbetare tar nu vid där deras resa startade.

”Jag vill passa på att skicka med en påminnelse till alla nya i branschen att man inte får glömma att ha kul på vägen. Kan man dessutom göra sina kollegor till kompisar så blir det ännu roligare, det kan jag garantera”, avslutar Ozan med.
Karriär

Internship på BDO

BDO internship startade med syfte att öka kännedomen om revision och ge insikt i vad rollen som revisor innebär.

Året då Ozan och Kristoffer var med på BDO Internship antogs studenter från olika universitet och högskolor. De fick utbildning av BDO:s revisorer under sju veckors tid på BDO i Stockholm inom revision, bokslut, de fick jobba med årsredovisningar, lösa case inom revision samt arbeta sida vid sida med en revisor under några dagar.
Läs merchevron_right