• Ideell verksamhet

Ideell verksamhet

Ideella organisationer möter ökade krav på transparens och utbildningsbranschen har förändrats kraftigt under de senaste åren där privatiseringen står för den största. Vårt team är väl insatta i branschernas olika utmaningar och har lång erfarenhet av revision, projektrevision och skatterådgivning i skolor, föreningar, stiftelser och allmännyttiga sammanslutningar.