• Utbildning

    Öka kvaliteten och minska
    kostnaden för tullhantering

Företagsanpassade utbildningar

Behovet av utbildning kan se olika ut hos våra kunder. Tillsammans utformar vi den utbildning som passar just ert företag eller organisation avseende innehåll, omfattning och undervisningsformer.

Vi gör företagsanpassade utbildningar inom handel, tull- och momsområdet, för att hjälpa er att öka förståelsen inom organisationen för vikten av en korrekt tullhantering. Utbildningen kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats. 

Skräddarsydda utbildningar för ökad tullkompetens

Vi vill bidra till att fler ska förstå vikten av en korrekt tullhantering och därmed medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen. Även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen, ställer Tullverket krav på att ni som företag har kompetens inom tullområdet. Genom att öka den kompetensen säkerställer du att ditt företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning.

Att skräddarsy en utbildning innebär att ni kan plocka kunskap från olika områden där det är helt upp till er att avgöra vilka frågeställningar som är mest intressanta för er. Vi utgår alltid efter ditt företags behov men här är några exempel på ämnen som ofta efterfrågas av våra kunder:

•    Lagstiftning
•    Frihandels- och Preferenssystemet
•    Ursprungsberäkningar
•    Leveransvillkor
•    Klassificering
•    Interna rutiner och processer
•    Löpande tullhantering
•    Tillstånd
•    Förfarande med ekonomisk verkan
•    Temporära förfaranden
•    Kravet på egenkontroll

Välkommen att kontakta oss om dina utbildningsbehov idag!