• Tullsupport nu en del av BDO

    Nu har vi knutit fler specialistkompetenser
    till vår skatteavdelning

Tulltjänster för alla dina behov

Temporära förfaranden vid tillfällig import eller export utanför EU

Temporära förfarande använder du när du tillfälligt importerar eller exporterar varor utanför EU, för att senare återimportera eller -exportera dem i oförändrat skick. Förfarandet används vid till exempel mässor och utställningar, inlånade maskiner och liknande. Vid rätt förfarande kan ni få tull- och i vissa fall momsbefrielse på varorna. För att du inte ska behöva betala mer avgifter än nödvändigt hjälper vi dig, från yrkande/tillståndsansökan och upprättandet av tulldeklaration till ett korrekt returförfarande, så att det blir rätt hela vägen.

Aktiv förädling vid import av varor för bearbetning eller reparation

Om ditt företag importerar en vara eller artikel från ett land utanför EU, för att bearbeta eller reparera den, kan man använda sig av förfarandet Aktiv förädling. Den färdiga produkten måste i så fall återexporteras till ett land utanför EU.

Vid aktiv förädling slipper du betala tull- och momsavgifter för de ingående artiklarna i er produktion, alternativt för de varor som tas in för reparation. Kravet är att den färdiga varan sedan måste lämna EU. Förfarandet ställer en del administrativa krav på organisationen, där det är viktigt med goda rutiner och processer. Vi hjälper dig med tillståndsansökningen och går igenom de rutiner som krävs för att uppfylla kraven för en kostnadseffektiv tullhantering.

Returförfaranden vid oförutsedda returer

Har du exporterat varor som av någon anledning kommer i retur? Returer kan komma oförutsett, som till exempel vid garantireparation eller återköp. Vi vägleder dig i vad som behövs för att kunna yrka på en retur, och vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi ser vilka möjligheter som finns i just ditt ärende, väljer sedan den bästa lösningen och genomför den. Här kan det finnas pengar att spara.

Indirekt ombud för företag med försäljning på den svenska marknaden

Som indirekt ombud agerar vi i eget namn på företags uppdrag. Denna tjänst är främst utvecklad för utländska företag som saknar egen etablering i Sverige men som har försäljning till den svenska marknaden. Tjänsten innebär att vi upprättar tulldeklarationer för er räkning och ni behöver ha några egna tillstånd hos Tullverket. Förfarandet kräver att ett samarbetsavtal upprättas mellan parterna.

Import- och exportdeklarationer för stora som små uppdrag

Vi utför dina import- och exportdeklarationer. Vi utför både enklare och svårare uppdrag och har en stor erfarenhet av både temporära och andra förfaranden med ekonomisk verkan. Gällande lagar och regler ställer krav men ger också möjligheter till en kostnadseffektiv tullhantering. Genom ett nära samarbete med er säkerställer vi en korrekt klassificering av varorna tillsammans med en produktkunnig person hos er, vilket är grunden för en korrekt tullhantering. Vi bevakar utöver det möjligheter till exempelvis förmånsbehandling, som kan ge reducerade eller inga tullavgifter om det hanteras korrekt. 

Om ni saknar eget kredittillstånd, kan vi åta oss betalningsansvaret för uppdraget. Den nuvarande lagstiftningen ställer höga krav på goda rutiner för egenkontroll och arkivering, oavsett vem ni väljer som tullombud. Vi kan hjälpa er att gå igenom era interna rutiner och processer för att säkerställa en korrekt tullhantering. 

Genom vår digitala portal Tullportalen kan du hantera allt som rör din tullhantering. Här lagras dina tullhandlingar tillsammans med styrkande handlingar. Data i tullhanteringen kan jämföras med data i er bokföring, som genererar avvikelserapporter om fel värden har angetts vid förtullningen.