• Tullsupport nu en del av BDO

    Nu har vi knutit fler specialistkompetenser
    till vår skatteavdelning

Tulltjänster för alla dina behov

Temporära förfaranden vid tillfällig import eller export utanför EU

Temporära förfarande använder du när du tillfälligt importerar eller exporterar varor utanför EU, för att senare återimportera eller -exportera dem i oförändrat skick. Förfarandet används vid till exempel mässor och utställningar, inlånade maskiner och liknande. Vid rätt förfarande kan ni få tull- och i vissa fall momsbefrielse på varorna. För att du inte ska behöva betala mer avgifter än nödvändigt hjälper vi dig, från yrkande/tillståndsansökan och upprättandet av tulldeklaration till ett korrekt returförfarande och avslut, så att det blir rätt hela vägen.

Aktiv förädling vid import av varor för bearbetning eller reparation

Om ditt företag importerar en vara eller artikel från ett land utanför EU, för att bearbeta eller reparera den, kan man använda sig av förfarandet Aktiv förädling. Den färdiga produkten måste i så fall återexporteras till ett land utanför EU.

Vid aktiv förädling slipper du betala tull- och momsavgifter för de ingående artiklarna i er produktion, alternativt för de varor som tas in för reparation. Kravet är att den färdiga varan sedan måste lämna EU. Förfarandet ställer en del administrativa krav på organisationen, där det är viktigt med goda rutiner och processer. Vi hjälper dig med tillståndsansökningen och går igenom de rutiner som krävs för att uppfylla kraven för en kostnadseffektiv tullhantering.

Passiv förädling

Om ni ska exportera en vara till ett land utanför EU för reparation eller bearbetning kan ni använda er av förfarandet Passiv förädling. Vid returimporten behöver ni då inte betala tullavgifter för den returnerade artikeln, dock för eventuella reparation- och materialkostnader. Förfarandet måste dock bli korrekt redan vid exporten för möjlighet att yrka på tullfrihet vid importen. Vi hjälper er upprätta korrekta exporter med det förfarande som är aktuellt för den berörda sändningen samt hjälper er med importen när godset sedan kommer i retur.

Returförfaranden vid oförutsedda returer

Har du exporterat varor som av någon anledning kommer i retur? Returer kan komma oförutsett, som till exempel vid defekta varor eller återköp. Vi vägleder dig i vad som behövs för att kunna yrka på en retur, och vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi ser vilka möjligheter som finns i just ditt ärende, väljer sedan den bästa lösningen och genomför den. Här kan det finnas pengar att spara.

Import- och exportdeklarationer för stora som små uppdrag

Vi upprättar dina import- och exportdeklarationer. Vi utför både enklare och svårare uppdrag och har en stor erfarenhet av både returer och särskilda förfaranden. Gällande lagar och regler ställer krav men ger också möjligheter till en kostnadseffektiv tullhantering. Genom ett nära samarbete med er säkerställer vi en korrekt klassificering av varorna tillsammans med en produktkunnig person hos er, vilket är grunden för en korrekt tullhantering. Vi bevakar utöver det möjligheter till exempelvis förmånsbehandling, som kan ge reducerade eller inga tullavgifter om det hanteras korrekt. 

Om ni saknar eget kredittillstånd, kan vi åta oss betalningsansvaret för uppdraget. Den nuvarande lagstiftningen ställer höga krav på goda rutiner för egenkontroll och arkivering, oavsett vem ni väljer som tullombud. Vi kan hjälpa er att gå igenom era interna rutiner och processer för att säkerställa en korrekt tullhantering. 

Genom vår webbaserade systemlösning kan du hantera en stor del av det som rör din tullhantering. Här lagras dina tulldeklarationer tillsammans med styrkande handlingar. Data i tulldeklarationen kan jämföras med data i er bokföring för att säkerställa att alla era bokförda fakturor har en tulldeklaration. Därefter kan rapporter tas fram för att kontrollera att korrekta varuvärden har angetts i tulldeklarationerna.