• EU-handel

Specialistkompetens inom EU-handel

EU-handel är ett område i sig, och där har vi långtgående kompetens och erfarenhet. Vi hjälper dig med både rådgivning och utförande inom intrastatrapportering.

Intrastat

Intrastat är en månadsvis undersökning av Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Statistiska centralbyrån (SCB) meddelar vilka företag som är skyldiga att rapportera sin handel genom intrastatrapportering. Rapporteringen kan ske baserat på kopior av handelsfakturor alternativt data från era affärssystem, där vi kan hjälpa till med rapportering i alla nordiska länder.